Tommy Bysell

Senior Projektledare och utbildare - Förändringsledning och NLP

78%
KUNSKAPER

Tommy har en lång och gedigen erfarenhet att arbeta med komplexa program- och projekt som tillsammans med rollen som förändringsledare skapat långsiktig kundnytta. Tommy är en Senior Projektledare med en unik förmåga att skapa tillit och engagemang inom projektgruppens medlemmar för att möjliggöra effektiva resultat inom organisationen.

Utbildning

 • Mittuniversitetet Systemvetenskapliga linjen
 • Mittuniversitetet Företagsekonomi

Arbetslivserfarenhet

 • Management Consultant
 • Huvudprojektledare/programledare Värdegrundsarbete och förändringsledning
 • Coach och NLP Trainer, NLP Network

Referenser

Tommy hjälpte oss med att bygga upp en fungerande förvaltning. Han fick oss att förstå att metoder och verktyg är hygienfaktorer och inse att det är medarbetarna som är det viktigaste och det som avgör om vi lyckas eller ej

Chef, Kommunal

Tommy har på ett ovärderligt sätt coachat flertalet av våra projektledare under de senaste 10 åren. Många av projektledarna har även gått hans NLP-utbildningar vilket varit oerhört utvecklande för dem

Chef, Projektkontoret större försäkringsbolag

Har en medvetenhet om vad som skapar med- respektive motkrafter vid förändringar och hur dessa kan användas och hanteras. Kan skapa en förståelse för de olika faserna som samtliga medarbetare genomgår vid förändringar och hur man agerar som ledare för att vara ett stöd genom hela förändringsprocessen.

91%


Tommy har genom sitt lugn en unik förmåga att skapa tillit och engagemang inom projektgruppens medlemmar för att möjliggöra effektiva resultat.

90%


Förändringshantering, projektledning och transformation tillsammans med mentorskap och coaching för att stödja verkställande ledning, chefer och medarbetare. NLP Trainer.

89%


Situationer

 1. 1
  arbeta med komplexa program- och projekt som tillsammans med rollen som förändringsledare skapat långsiktig kundnytta.
 2. 2
  genomför utbildningar inom förändringshantering, projektledning och transformation
 3. 3
  Tillit - tillit och engagemang inom projektgruppens medlemmar för att möjliggöra effektiva resultat inom organisationen

Tvåvägsmentor

Det som du lärde ut! Det har definitivt fått mig att tänka till en extra gång på mina värden, mina begränsningar, hur vi kommunicerar och min karta av verkligheten vs andras karta av verkligheten!
Student, säljskolan