Kvalificerad Rådgivare Företagsutveckling

85%
KAPACITET

Erfaren ledare och verksamhetsutvecklare med gedigen bakgrund i företagsledning inom främst Life science/FMCG/Retail. Med djup kompetens inom marknadsföring, försäljning och affärsutveckling har Håkan erfarenhet av såväl start-ups som turn-arounds, förvärv och organisk tillväxt via god affärsplanering. Håkan är också en erfaren projektledare inom förändringsprocesser och digital utveckling

Utbildning

 • Management: SAID Business School, Oxford University
 • Lunds Universitet; Internationella ekonomlinjen, finansiering
 • Försvaret, Kompanibefälsutbildning, Lv4, Ystad

Arbetslivserfarenhet

 • Nordic Service Partner Holding, VD (2017-2018)
 • ICA/Apotek Hjärtat/ Apotek Cura, Affärschef/ sortimentschef (2010 - 2017)
 • ACO Hud AB / Omega Pharma, VD (2004 - 2010)

Referenser

” Håkans största styrka ligger i målfokus, driv och uthållighet”

VD Sverige, Detaljhandelsbolag Sverige

” Håkans ledarskap och kommunikationsförmåga var avgörande för vår framgång ”

VD Dotterbolag i gemensam koncern

"Hans sinne för det kommersiella och det som lockar kunder är omvittnat"

Affärsområdeschef, fmcg-företag

Bred kompetens och hög energi i genomförande

77%


dokumenterat gott ledarskap och lyckats engagera medarbetare i svåra situationer

84%


Nyckelperson i förvärvs- och fusionsprocess.

91%


Situationer

 1. 1
  Utvecklat helt nytt affärs- och butikskoncept, med stort IT-beroende, inom större verksamhet med många filialer
 2. 2
  Medverkat i förhandling och sammanslagning av medelstort och mindre företag i traditionell bransch
 3. 3
  Stöttat i framtagande av affärsplan för ny verksamhet med digitala tjänster mot medelstora företag

Tvåvägsmentor

civ.ing, LTH, Managementkonsult, man, 26 år
Fokus; diskussion digitala kunder i traditionell verksamhet