En bättre fungerande ledningsgrupp

0 kommentarer

av Anna Ferneman 

March 20, 2023

”Vet alla i din ledningsgrupp vilket det gemensamma uppdraget är?”

Hur fungerar din ledningsgrupp?

Den centrala frågan att ge ett tydligt svar på, för att få en fungerande ledningsgrupp är:  ”Vad är ert uppdrag”. Inte så sällan blir det tydligt för gruppen att uppdraget inte är tydligt eller att gruppmedlemmarna har lite olika uppfattningar kring uppdraget

Konsekvenser av ett otydligt uppdrag?

När det inte finns tydlighet kring varför gruppen existerar, är risken hög för ineffektivitet och inte så sällan uppstår en viss frustation eller känsla av meningslöshet.

Gruppen kan uppleva att ledningsmötena blir en form av möten där man av rapporterar utifrån sin enhet men utan att ta fasta på ett ”Vi” och tydligt gemensamt ansvar.

Lyssna till varje deltagares styrkor

Får alla får komma till tals, lyssnar ni på varandra, kvittera på det som sägs och ställer fördjupande frågor?

 Att lyssna genuint på varandra kan ge många positiva effekter. Det har visat sig att det stärker banden mellan människor och ökar den psykologiska tryggheten, det bidrar också till minskad stress. I vilka lägen lyssnar du genuint och verkligen försöker förstå din kollega även när du inte håller med?

Prioritera tid för reflektion

  • Reflektion är nödvändigt för utveckling och dessutom visar forskning på att reflektion i team kan öka effektiviteten upp mot 25 procent ändå är det något
  • Många ledningsgrupper har fullt upp med operativa frågor och överfulla agendor som ska hinnas igenom. De grupper som jobbar med, och som infört att i slutet av varje möte reflektera strukturerat upplever stor positiv skillnad på gruppens utveckling och effektivitet.

Provecus roll erbjuder stöd till ledningsgrupper

Provecus stödjer ledningsgruppers utveckling. Vi erbjuder externt stöd med externt och oberoende perspektiv som kan hjälpa till att strukturera och leda ledningsgruppen i förbättrat arbetssätt. Provecus förmedlar personer som är kvalificerade och erfarna i roller som rådgivare för uppdrag i strategiska frågor för medelstora, växande och tidiga företag.

Fyll i din mail nedan så sänder vi den kompletta artikeln

Om författaren

Anna Ferneman

Senior rådgivare, ledarskapscoachning och ledningsstöd. Sedan 2005 har Anna utbildat och tränat hundratals ledare och team med fokus på ökat engagemang, kommunikation och förändringsarbete. Hon arbetar med ledare på alla nivåer, uppdragen är både inom kommun och privata näringslivet med blandade branscher.
Anna är utbildad hälsopedagog, certifierad Coach och mentor, ICF diplomerad coach samt certifierad i flertal metoder, hon har också 15 års egen erfarenhet som chef och ledningsgrupps arbete.

Anmäl dig här och få våra nyhetsbrev och utskick