E-handel och lönsamhet

0 comments

by Per 

April 29, 2022

Varför är det intressant med lönsamhet för e-handel?

Vem är lönsamhet till för?

Vi känner igen det, ”Vi fokuserar på tillväxt, lönsamhet får vi ta senare”.


Det finns rader av exempel på e-handlare som växt fort, som lockar intresse från investerare, media och andra, men som brister i stadig lönsamhet, som ändå fortsätter expandera, utan att bevisa lönsamhet. Det gäller både noterade, och många som inte är publika.

Lönsamt sortiment i e-handel

Sortimentet och kunderbjudandet är centralt för lönsamheten. En sortimentsmatris sätter ramarna för sortimentet. Matrisen hjälper till att få en överblick över hela sortimentet, inom vilka segment man vill verka, inom vilket område man har för många likvärdiga produkter och inom vilka områden det finns luckor och brister. Mot bakgrund av det kan sedan produkter skalas bort eller läggas till för att få bättre balans, öka träffsäkerheten i målgruppen och därmed också en bättre lönsamhet. En enkel matris kan se ut som nedan.

Fyra tydliga steg för en användbar sortimentsstrategi

1. Definiera

Här sätts ramarna för sortimentserbjudandet till kunden. Definierar t ex inom vilka varugrupper, stilar och prissegment man vill verka.

2. Analysera

I analysfasen genomlyses hela sortimentet, antal artiklar inom varje segment, omsättning och lönsamhet.

3. Besluta

Parallellt med analysfasen tas beslut om vilka artiklar som skall fasas ut samt inom vilka segment luckor har utkristalliserats.

4. Verkställa

Verkställandefasen leder till utfasning av produkter samtidigt som sourcing påbörjas för att fylla de identifierade luckorna.

Vill du lära dig mer om hur sortiment driver lönsamhet?

Vi på Provecus kan hjälpa dig med flera av de viktigaste grundfrågorna inom detaljhandel och e-handel, med den konkreta erfarenhet som flera av våra rådgivare har. När ni funderar på att öppna en obemannad butik så finns det många överväganden som behöver göras. Inte minst utifrån vilken budget som finns tillgänglig.


Vi har stor erfarenhet av att bygga lönsamma sortiment, i flera fall i en turn-around situation. Kontakta oss om du vill ha hjälp med att komma igång.

About the author

Per

Per Möller has many years of experience from roles as CEO, business area manager, senior management consultant, working for both small and medium-sized companies in the private sector. Several of the roles have included difficult situations where the business has had to be restructured and change direction, with effects on staffing and evaluation of parts of the business. In several other roles, Per's task has been to increase sales with business development and sales development, from product development to introduction to new markets.
Full background profile

Sign up here to receive our newsletters and mailings.