E-handel och lönsamhet

0 kommentarer

av Per 

April 29, 2022

Varför är det intressant med lönsamhet för e-handel?

Vem är lönsamhet till för?

Vi känner igen det, ”Vi fokuserar på tillväxt, lönsamhet får vi ta senare”.


Det finns rader av exempel på e-handlare som växt fort, som lockar intresse från investerare, media och andra, men som brister i stadig lönsamhet, som ändå fortsätter expandera, utan att bevisa lönsamhet. Det gäller både noterade, och många som inte är publika.

Lönsamt sortiment i e-handel

Sortimentet och kunderbjudandet är centralt för lönsamheten. En sortimentsmatris sätter ramarna för sortimentet. Matrisen hjälper till att få en överblick över hela sortimentet, inom vilka segment man vill verka, inom vilket område man har för många likvärdiga produkter och inom vilka områden det finns luckor och brister. Mot bakgrund av det kan sedan produkter skalas bort eller läggas till för att få bättre balans, öka träffsäkerheten i målgruppen och därmed också en bättre lönsamhet. En enkel matris kan se ut som nedan.

Fyra tydliga steg för en användbar sortimentsstrategi

1. Definiera

Här sätts ramarna för sortimentserbjudandet till kunden. Definierar t ex inom vilka varugrupper, stilar och prissegment man vill verka.

2. Analysera

I analysfasen genomlyses hela sortimentet, antal artiklar inom varje segment, omsättning och lönsamhet.

3. Besluta

Parallellt med analysfasen tas beslut om vilka artiklar som skall fasas ut samt inom vilka segment luckor har utkristalliserats.

4. Verkställa

Verkställandefasen leder till utfasning av produkter samtidigt som sourcing påbörjas för att fylla de identifierade luckorna.

Vill du lära dig mer om hur sortiment driver lönsamhet?

Vi på Provecus kan hjälpa dig med flera av de viktigaste grundfrågorna inom detaljhandel och e-handel, med den konkreta erfarenhet som flera av våra rådgivare har. När ni funderar på att öppna en obemannad butik så finns det många överväganden som behöver göras. Inte minst utifrån vilken budget som finns tillgänglig.


Vi har stor erfarenhet av att bygga lönsamma sortiment, i flera fall i en turn-around situation. Kontakta oss om du vill ha hjälp med att komma igång.

Om författaren

Per

Per Möller har mångårig erfarenhet från roller som vd, affärsområdeschef, senior managementkonsult, med arbete för både mindre företag, medelstora företag i privat sektor. Flera av rollerna har omfattat besvärliga situationer där verksamheten har behövts omstruktureras och ändra inriktning, med effekter på bemanning och utvärdering av delar av verksamheten. I flera andra roller har Per's uppgift varit att öka försäljning med affärsutveckling och försäljningsutveckling, från produktutveckling till introduktion på nya marknader.
Full bakgrundsprofil

Anmäl dig här och få våra nyhetsbrev och utskick