DialogAnalys

Förstå ditt företag i ett nytt ekonomiskt läge

När osäkerheten ökar om vart samhällsekonomin tar vägen behöver man snabbt sätta sig ner och se över och kanske ändra den planering som man har. Hur kan det påverka just mitt företag, mina kunder, vår försäljning och kostnader? På vilka områden skall vi kanske styra om? 


I det läget är ett externt perspektiv, och personer med konkret erfarenhet från tidigare osäkra perioder de bästa att ta in för att se över sina planer. Det snabba sättet är att börja en dialog online, med rätt Rådgivare, och sätta fokus på det som är mest viktigt just nu.

BOKA MÖTE NEDAN !

BOKA EN FÖRSTA DIALOG-ANALYS ONLINE

DET VI GÖR TILLSAMMANS


En DialogAnalys innehåller ett möte online med en av Provecus Rådgivare, ca 1 timme.


Inför mötet behöver du svarar på ett fåtal frågor, så att Provecus kan se till att rätt Rådgivare med rätt bakgrund kommer med i mötet.


I ett första möte går vi igenom:

  • Verksamhetsfrågor, Marknad och kunder
  • Affärsmodell, möjliga justeringar
  • Långsiktiga målsättningar
  • Hörnstenar i den Affärsplan som finns
  • Diskussion om de 3 viktigaste utmaningarna

Efter det första mötet, kommer Provecus Rådgivare tillbaka i ett kort uppföljningsmöte, med förslag till konkreta åtgärder

BOKA MÖTE NEDAN !

EFTER GENOMFÖRT RÅDGIVNINGSMÖTE

Återrapportering i ett kort uppföljande videomöte

  • Kortfattade handlingsplan med prioriteringar
  • Lösningsförslag
  • Förslag till aktiviteter som Företaget bör genomföra i närtid, och hur dessa på en övergripande nivå kan lösas

Analysen handlar lika mycket om människor som de dokument som tas fram. Lösningarna som föreslås är fokuserade på konkreta förslag med prioritet på det som kan genomföras på kort sikt.