Detta händer när affärsplaner brister

0 kommentarer

av Peter Westerståhl 

juni 12, 2020

Provecus Rådgivare Peter och Maj beskriver vad som sker när Affärsplaner brister, och 3 tips för att få Affärsplanen att fungera;

  • Tanken bakom arbetet med en affärsplan är att peka ut en marschriktning för sin organisation och ge underlag för prioritering av de resurser som finns för att genomföra den. Många affärsplaner utförs med rimlig precision, men exemplen är många på när ett tänkt styrinstrument blivit en tandlös papperstiger.
  • Vad som händer med affären och resultatet om ledningen har en felaktig strategisk uppfattning kan vi se i praktisk verklighet. En del affärsplaner som presenteras för medarbetarna innehåller målsättningar för affärerna och verksamheten, men saknar vägledning när det kommer till hur och med vilka resurser den skall genomföras. Då spelar det ingen roll om man har rätt, det händer inte ändå
  • Tre tips för att få affärsplanen att fungera;-
  • tillåta att alla spänner bågen, tänker modigt
    - förse alla medarbetare med individuella att-göra-aktiviteter
    - förse medarbetarna med både verktyg och stöd

Om författaren

Peter Westerståhl

Peter är en av Sveriges mest erfarna analytiker av marknader, målgrupper och reklam. Han har ett resultatinriktat och pragmatiskt arbetssätt. Hans styrka är att identifiera kunders och kundgruppers attityder och beteenden, för att kunna utveckla grunder för kommunikation och utveckling av kunderbjudanden Full bakgrundsprofil

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Anmäl dig här och få våra nyhetsbrev och utskick

>