Detaljerade villkor och det formella avtalet


Vi behöver ett formellt standardiserat avtal mellan våra rådgivare, och deras bolag, och Provecus Affärsrådgivning. I övrigt är vi mindre formella men en skriftlig överenskommelse kan vara bra att ha ändå.

Som rådgivare har vi ett begränsat men tydligt ansvar i våra uppdrag


För att skydda dig som rådgivare, Provecus som formell part mot uppdragsgivarna, och för att vara tydliga mot våra uppdragsgivare så hanterar vi det ansvaret med en standardiserad försäkring. Några av våra rådgivare använder Unionens Egenföretagares och Folksams speciella försäkring, några använder motsvarigheten hos If försäkringar.Och någon har valt en annan lösning. Oavsett vem som varje rådgivare själv väljer att teckna försäkring med. Försäkringen skall omfatta SNI-kod 70.220 Konsultverksamhet avseende företags organisation


If Konsultförsäkring

Konsultförsäkring för alla typer av konsulter, där ansvarsförsäkring är ett viktigt skydd i din roll som rådgivande konsult. Vi anpassar försäkringen för din konsultverksamhet, oavsett bransch och storlek på konsultuppdrag.

Unionen Egenföretagare Företagsförsäkring i samarbete med Folksam

Den som är medlem i Unionen Egenföretagare får 20% rabatt på Folksams småföretagarförsäkring. En komplett företagsförsäkring där följande ingår, sedan finns tillägg som matchar olika företags särskilda behov.

  • Ansvarsförsäkring

  • Avbrotts- och extrakostnadsförsäkring

  • Egendomsförsäkring

  • Kristerapi

  • Överfallsförsäkring

  • Rättskyddsförsäkring

  • När du är på tjänsteresa