Covid 19 – Viktiga råd för tillverkande företag

0 kommentarer

av Provecus 

September 16, 2020

Stabilitet och repetitionTillverkande företag bygger generellt sin verksamhet på repetitiva processer och stabil tillverkningsmiljö. När omvärlden och efterfrågan blir osäker och varierande kan det bli stora utmaningar för tillverkningsmiljöer. Det finns sällan en beredskap för att ändra produktionsorder väldigt mycket från en dag till en annan. Hög kvalitet i produktion kräver stabilitet, så det första rådet är att på alla sätt försöka bibehålla så mycket stabilitet som det går i produktionen.

Hur skall kunderna bemötas i en omvärld av stor osäkerhet ?

Det tillverkande bolaget är en underleverantör som i de flesta fall har en stark och ömsesidigt beroende relation till kunderna. Om det är möjligt, försök hantera denna kris och alla dess utmaningar gemensamt med dem. Diskutera öppet hur ni kan lösa t.ex. de tre mest konkreta och kortsiktiga osäkerheterna, och samtidigt ha ett långsiktigt fokus, hur det skall gå till när ni ska återuppta mer normala leveranser igen. Ett konkret råd är att sätta upp digitala veckomöten med era kunder med en gemensam standardagenda.

Leverantörer

För era leverantörer är ni kunden, och ett råd är att göra precis som med era kunder; ta initiativ, vänta inte, räkna med att vissa leverantörer kan ha många andra frågor. Ni behöver agera proaktivt, precis som med era egna kunder.

Anställda och andra som är särskilt nära verksamheten

Öppna upp för ärlig, rak och faktabaserad kommunikation med alla anställda. Var konkret med frekventa möten, fysiska eller digitala. Ge skriftlig uppdatering ofta, i interna mail, och på en plats på företagets hemsida. Tveka inte att berätta både om hur ni upplever situationen och vilka mått och steg ni tar för att landa mjukare under ett väldigt speciellt skede.

Maskinpark och fasta tillgångar

Vårt råd är att inte ändra på de rutiner som normalt gäller. Gör på samma sätt som ni normalt brukar göra under schemalagda stopp med underhåll och reparationer.

Varulager

Agera som vid normala schemalagda stopp med etablerande av rimliga nivåer av komponent/buffert/färdig-varulager. Ett konkret råd är att inte fortsätta produktion enbart för att bygga upp extra stort lager, det binder upp kapital som kan behövas inom andra delar av företaget.

Finansiering

Ha en öppen dialog med er bank om vad som är möjligt att göra för att ta er igenom denna extraordinära situation. När andra erbjuder speciella krediter, glöm inte att dessa förutsätter motprestationer. Skuldsätt er inte bortom rimliga gränser, världen kommer öppna igen och då behöver ni ha kvar er handlingsfrihet.

Om författaren

Provecus

Provecus Affärsrådgivning Online - Ger stöd till ledning och ägare med att ta fram planer och se till att planer genomförs.

Snabbt, enkelt och säkert.

Vi matchar rätt kompetenser, erfarenheter och personliga egenskaper med de behov som medelstora och mindre växande företag har från tid till annan.

Renodlad rådgivning, baserad på mångårig erfarenhet från skilda situationer. Det är därför vi kallar oss rådgivare och inte konsulter.

Anmäl dig här och få våra nyhetsbrev och utskick