HUR DU SKAPAR MÖJLIGHETER FÖR TILLVÄXT MED EXPORT

Sture Nyberg från Provecus och 4 företag i skilda branscher och storlekar delar med sig av konkreta erfarenheter från exportsatsningar.

Undvik dyra misstag vid export

Är du intresserad av tillväxtfrågor och möjligheter till export?

Export är en bra möjlighet för tillväxt och expansion. Och när det lyckas kan det vara väldigt kraftfullt. Samtidigt, många små eller medelstora företag hindras och eller fördröjs för att man gör en del vanliga misstag. Och genom att undvika de vanligaste misstagen så når företagen snabbare till framgång

Lyssna till utvalda experter och deras personliga erfarenheter av hur misstag vid export som kan uppstå och hur de kan undvikas?

Panelen kommer beröra flera delområden inom export, från  "exportfinansiering" till "prioritering av marknader" och en del däremellan. För i slutänden är export som tillväxtmöjlighet en så viktig aktivitet att det lönar sig att förbereda sig väl, och tidigt lägga grunden till en bra exportstrategi.

Slutligen; kommer affärsförutsättningarna att förändras ur ett Post-Corona perspektiv?

MÖT PANELEN - KONKRETA UTMANINGAR VID EXPORTSATSNINGAR

Florim Allborn

Spaljisten AB

VD/CEO

Alexis Kopylov

DBT

VD/CEO

Anders Uttersäv

Håkansson Sågblad

VD/CEO

Mattias Lindh

Binar Handling AB

President/CEO

Anmäl dig nu ! - Missa inte det viktigaste för export

Vi erbjuder fördjupad kunskap i Exportprogrammet

Inom ramen för Provecus Affärsrådgivning erbjuds en heltäckande utbildning inom exportfrågor. Programmet består av 18 olika moduler, som erbjuds både som digitala självstudier, och med personlig rådgivning och coachning som tillägg.

Programmet löper under några månader, anpassat efter varje företags förutsättningar, och är inriktat på att ge stöd till både exportansvarig, försäljningschef eller motsvarande och de andra i företaget som berörs av arbetet med export.

En särskild modul innehåller FAQ, ett bibliotek med samlad information, och ett antal konkreta mallar och checklistor som gör arbetet enklare och att några av de vanliga misstagen vid export undviks.

Programmets olika nivåer passar både företag som är tidiga i sitt arbete med export, men också för de företag som har arbetat med export länge, men vill stärka den delen av sin verksamhet.

För vem är eventet?

Eventet riktas till:

  • Exportchef, försäljningschef, VD, marknadschef, ledning i SME-företag, ansvariga för social media och content, e-handelsansvarig
  • Branscher  inom detaljhandel, bygg och anläggning, tillverkande industri, tjänsteproducerande verksamheter

Det praktiska

  • Datum: Den 11 Maj
  • Klockslag: kl 14:00 - 14:45
  • Länk: www.provecus.com / inloggningskod ges vid anmälan
  • Inlogg: Öppen inlogg, bjud gärna in kollegor

Provecus rådgivare export

Sture Nyberg

Kvalificerad rådgivare - Export och internationalisering

92 %
sture nyberg

Sture har mångårig och omfattande erfarenhet av att bygga internationella affärer. Han har mer än 12 års erfarenhet som konsult, föreläsare, affärsutvecklare, projektledare och coach mot företag som vill växa internationellt. Sture har ett genuin passion i att tillsammans med företagen bygga upp en robust och hållbar plan för ett operativt genomförande. Med sin klarsynthet och kommunikativa förmåga så bygger han upp ett förtroende och framgång som smittar av sig vilket ofta leder till flera möjligheter. Uppdragen rör sig om mindre, medelstora till större företag som har ett starkt fokus på internationell tillväxt. Marknaderna har främst varit förutom i Sverige, i Europa, Asien samt USA

Anmäl dig nu ! - Missa inte det viktigaste för export