Butikskoncept – innehåll och checklista

0 kommentarer

av Göran Staaf 

February 14, 2022

Skapa framgång med konceptutveckling för butik - och online


Färg och form - vad mer ?

Vad finns det för koppling mellan konceptutveckling och färg och form?

Vi vill påstå att det inte är så enkelt utan att hela erbjudandet behöver beskrivas och uttryckas innan det är dags för att utveckla den fysiska miljön. Det behövs en strategisk plattform som grund för arbetet. Hur gör man då det?

Börja med kunden

Den första frågan som behöver ställas är ”Vilken är min målgrupp?”. Det kan låta självklart, men tyvärr så är det här någonting som det ofta slarvas med. Istället så använder man ofta sin magkänsla. Det fungerar ibland ändå eftersom man korrigerar löpande under resans gång. Men i takt med att verksamheten växer så kommer det att bli svårare.

Visualisering blir en konsekvens av övriga konceptdelar

Handlar det om sortimentet, eller sättet att marknadsföra och sälja? Vilken roll spelar kundmötet, och hur det skall ske, i den fysiska butiken, eller online, och allt oftare i båda kanalerna?

Vår erfarenhet är att flera delar måste samspela, inte minst med sikte på vad butiken skall "stå för", både vision och varumärkeslöfte. Ingen enskild del borgar för att formulera ett attraktivt koncept, det är just att många delar samspelar och att varje del är riktigt genomtänkt, som gör att ett koncept blir både tydligt och möjligt att genomföra md lyckat resultat.

Vilka delar innehåller konceptet?

En stegvis process ger grunden för ett lyckat retail-koncept

Provecus affärsrådgivning har flera rådgivare med omfattande och konkret erfarenhet från detaljhandel. I flera fall har koncept definierats, formulerats om och förtydligats, med en affärsmässig bedömning.

Med ett tydligt definierat koncept, har både de som visualiserar med färg och form, oftare lyckats kommunicera något som kunderna gillar. Och många kunder har förstått vad konceptet står för och varumärkets löfte.

Om författaren

Göran Staaf

Kvalificerad rådgivare, Affärsutvecklare Retail

Göran har lång erfarenhet av Detaljhandel och Retail i ledande befattningar. Han har breda och djupa kunskaper inom etablering av nya butiker, nya koncept och strategisk konceptutveckling.
Han har även startat och drivit eget bolag och har varit delaktig i det tidiga skedet av en start-up.

Anmäl dig här och få våra nyhetsbrev och utskick