Snabb och konkret rådgivning i videomöte

Endast 799:- ex moms för en första rådgivning. Ingen övrig bindning.

www.bokforingsbrott.com

SPECIALISERAD RÅDGIVNING FÖR FÖRETAG OCH FÖRETAGARE

Bokföringsbrott - vad gäller?

De viktigaste frågorna och svaren när det gäller bokföringsbrott

  • Har du blivit anmäld och är misstänkt för bokföringsbrott?*

  • Har din bokföring brister och dålig ordning?

  • Behöver du en advokat med särskilda kunskaper, och i så fall vem?

  • Hur gör man för att klara ut vad som gäller i det enskilda ärendet?

Vi reder ut vad som gäller för just ditt företag, för att undvika att bli fälld för bokföringsbrott.

Bokföringsbrott är mycket vanliga. Varje år anmäls ca 17.000 ärenden, och ett stort antal företagare och företag fälls för denna typ av ekonomisk brottslighet. De eventuella brott som utreds handlar både om väldigt små verksamheter, där tidsbrist och slarv kan få stora negativa konsekvenser, och stora företag med omfattande aktiviteter döms som brottsliga.

* Varje år anmäls ca 17.000 företag för bokföringsbrott, av dessa förs ca 14 % vidare, och de som leder till fällande Dom har en straffskala där fängelse ingår för de åtalspunkter som är vanliga.


* Ett första rådgivningsmöte bokar du direkt. Vi debiterar 970:- för en första konsultation, som brukar ta ca 45 - 60  minuter, och innan mötet får du 5 korta frågor som förberedelse, frågorna får du du när vi bekräftar din bokning

Vanliga frågor - snabba svar

Vi har följt hundratals ärenden från många år som gäller bokföringsbrott i olika branscher, företag och vi vet vilka de vanligast frågorna är. Det gör att vi snabbt kan bedöma hur allvarlig en anmälan och misstanke om bokföringsbrott kan vara, och vilka som är de förklaringar som gör att ett ärenden kan avstyras.

Särskild utredning - till fast kostnad

Vi ser oftast direkt om det behövs en särskild utredning för att klara ut vad som behöver göras, och om det blir omfattande eller enkelt. I vissa fall kan vi göra en utredning i egen regi, och i andra fall när vi bedömer att det behövs, så kan vi rekommendera en lämplig jurist, advokat eller redovisningskonsult.

Rådgivning grundad på praktisk erfarenhet från verkliga rättsfall

" Årsredovisningen var helt avgörande för hur åtalet bedömdes, vilka fel som kunde ursäktas"...

" Den externa bokföringsbyråns roll var viktig och ur uppdrag och rutiner de facto skett"...

" Slutligen handlade det om hur underlagen till redovisningen sparades, digitalt och på papper"...

" Den svåra bedömningen var om hur lång tid det var tillåtet att vänta med löpande bokföring"...

" För att avgöra om felaktigheten var ringa eller grov behövdes flera konkreta bevis"...

Rådgivning grundad på praktisk erfarenhet från verkliga rättsfall