ADVISORY BOARD ELLER STYRELSE?

HUR SKALL VERKSAMHETER I OLIKA SKEENDEN VÄLJA?

DIGITALT EVENT DEN 26 FEBRUARI KL 10:00

Vilken roll kan en formaliserad styrelse eller Advisory Board spela för verksamheter i olika skeenden? Är styrelse att föredra för företaget? Eller är det bättre för verksamheten med en eller flera rådgivare med fokuserad kompetens och erfarenhet? Är det bra att ha båda?

Vad säger de mest lämpliga rådgivarna, på vilket sätt önskar man engagera sig i företag med kvalificerad kompetens och mångårig erfarenhet?

Lyssna till vad experter på styrelsearbete och rådgivning har att säga

Ett runda-bords-samtal med experter med olika perspektiv

Satish Sen

Utbildare och författare av styrelselitteratur

Marika Skärvik

Kvalificerad rådgivare och flerfaldig styrelseledamot

Anders Liling

Serie-entreprenör och rådgivare, certifierad för styrelse uppdrag

Johan Adenmark

VD, NAB Solutions

Per Möller

Provecus Affärsrådgivning

För vem är eventet?

Eventet riktas till:

  • Ägare, VD, ledning i medelstora och växande företag
  • Rådgivare och styrelseledamöter i SME-företag

Det praktiska

  • Datum: Den 26 februari
  • Klockslag: kl 10:00 till ca 10:30
  • Länk: www.provecus.com
  • Inlogg: Inget inlogg krävs, öppet event även för tillkommande kollegor

Provecus rådgivare

Per Möller

Kvalificerad Rådgivare Affärsutveckling

90 %
PER MÖLLER

Per Möller har mångårig erfarenhet från roller som vd, affärsområdeschef, senior managementkonsult, med arbete för både mindre företag, medelstora företag i privat sektor.

Flera av rollerna har omfattat besvärliga situationer där verksamheten har behövts omstruktureras och ändra inriktning, med effekter på bemanning och utvärdering av delar av verksamheten. I flera andra roller har Per's uppgift varit att öka försäljning med affärsutveckling och försäljningsutveckling, från produktutveckling till introduktion på nya marknader.

Anmäl dig nu ! - Digitalt Event den 26 februari