Bli en vinnare med ett Growth mindset

0 kommentarer

av Rozze Baleng-Soultani 

September 8, 2021

Hur hittar du en vinnande väg i en omvärld med stor osäkerhet ?

Vi lever i VUCA-tider

VUCA står som bekant för volatile, uncertain, complex och ambiguous och förkortningen speglar den värld vi lever i. En värld som är allt mer volatil, osäker, komplex och tvetydig - världen är helt enkelt svår att överblicka och vi vet inte riktigt vad som komma skall längre. Senast var det pandemin som satte planer, strukturer och hela branscher på ända och vi fick/får tänka om, lära oss att ställa om snabbt. Det innebär vidare att människan behöver vara mer flexibel, agil och accepterande för att lära nytt, identifiera sina egenskaper och utveckla sina färdigheter.

Growth mindset som central tillgång

Growth respektive Fixed mindsets som psykologiska motsatsbegrepp lanserades av professor Carol Dweck för över 30 år sedan.

 Hur en tuff utmaning blir extra motiverande och en möjlighet

Begreppen berör kort, hur och på vilket sätt människor betraktar sina personliga kvaliteter och egenskaper såsom intelligens och personlighet. En person som har ett Fixed mindset (FM) tolkar en uppgift som kräver hög ansträngning eller en prestation som tar tid som att personen är inkompetent eller olämplig att utföra den. Annars, menar personen med FM, skulle det gå lätt och utan ansträngning att utföra uppgiften. Vid uppgifter som är svåra att utföra kommer en person med FM förmodligen att anstränga sig mindre och t.o.m. vara benägen att idka “self-handicapping” och därmed får en sådan person svårt att på sikt uppskatta vad ansträngning kan göra för deras utveckling i livet. En person med Growth mindset däremot betraktar en tuff utmaning som extra motiverande och som en möjlighet att få lära och utveckla sig.

Mastery och prestation

En person med Growth Mindset vill också bli bättre och bättre, nå mot Mastery i det den företar sig. Och tvärtom för en person med mer av ett FM, vilken är mer fokuserad på resultat och att vinna - annars får det va. Studier har visat att Mastery goals leder till att man i ett första led vågar fråga om hjälp, väljer uppgifter som är utmanande och som man kan lära sig ifrån, en person som har Mastery Goals upplever också mer intern än extern motivation vilket i nästa steg leder till att en person med GM kan arbeta hårdare, orkar längre och presterar bättre - vilket är ironiskt eftersom personen i fråga inte ens har prestation som primärt fokus.

Konkreta tips på hur du ökar dina medarbetares Growth mindset

När du som kollega ger feedback om något som inte gått så bra. Många använder sig av den klassiska sandwichen: Ni vet, börja med det mjuka och fluffiga brödet, i mitten tar du det hårda, salta köttet eller kritiken och sedan avslutar du med mjukt bröd igen. Men kom ihåg att köttet smakar illa oavsett vad, brödet ändrar inte smaken på köttet.

Ett bättre sätt att utföra sandwichen på är:

  1. Tala om vad som har gått bra.
  2. Fråga sedan vad medarbetaren tycker kunde ha ha utförts bättre.
  3. Ifall din medarbetare fick med allt som kunde ha varit bättre så sammanfatta, annars
  4. fråga finns det något mer som fortfarande har potential, typ “jag tänker främst på detta… som inte känns helt färdigt ÄN”

Fortsätt läsa mer om ett praktiska tillvägagångsätt - på länken nedan

Provecus affärsrådgivning har en bred grupp av kvalificerade rådgivare med erfarenhet från skilda branscher. När det gäller ledarutveckling, coachning och stöttning av ägare och ledare så kombinerar Provecus rådgivare en mångårig erfarenhet från olika skeden i näringslivet, med de mest aktuella kunskaperna och metoderna.

Om författaren

Rozze Baleng-Soultani

Rozze har en bakgrund som företagare med anställda, jurist, head of people & culture för ett globalt techbolag samt har arbetat som affärsstrateg för ett investmentbolag i miljardklassen.

Han besitter en kombination av erfarenhet och kunskap för att kunna hjälpa organisationer och ledare med hållbara HR- och affärsstrategier. Ett special-område är ledarskap och motivation samt projektledning bland från tech, healthcare och real estate.

Anmäl dig här och få våra nyhetsbrev och utskick