Bank och finans

Företagande med såväl företag som konsumenter som kunder. Omfattar också upplevelser, konferenser, eventindustri

Flera av Provecus kvalificerade rådgivare har konkret erfarenhet av bank och finans, en av dessa är Daniel Berglind.

- "När vi började arbetet med kunderbjudande mot företagsmarknaden och SME-företag, så fanns det ett stort antal bra produkter både för företagen och företagarna. Men det saknades överblick, så varken bankens egen personal eller kunderna kunde se styrkan i det som fanns att erbjuda", säger Daniel Berglind, rådgivare hos Provecus som i en tidigare yrkesroll ledde arbetet med att paketera och kommunicera en etablerad banks kunderbjudande mot en utvald del av företagsmarknaden.

Resultatet blev en tvåsiffrig tillväxt på bara ett par år. Utöver den starka tillväxten i antal kunder och ekonomiskt värde per kund, så visade mätningar att varumärket stärktes och kundnöjdheten ökade ännu mer.

Den erfarenheten från arbete med vision, mission, varumärkesplattform och konkretiserat i erbjudanden och paketering av erbjudanden mot slutkund, är värdefull för flera aktörer inom bank och finans.

Några av de viktigaste observationerna för bank och finansföretag är den utmaning som sker med möjligheter i digitalisering, både för de som är i branschen sedan länge, och för de som är nya, växande och agerar inom valda nischer.

Utgångspunkt 

Förändring

Möjligheter

Stabila aktörer, med omfattande produkterbjudanden


Agerar på många kundsegment samtidigt


Kunder med stabila situationer och lågt tryck för förändring

Stort antal nya aktörer, som koncentrerar sig på sin avgränsade del av bank/finansverksamheten

Digitala tjänster ger lösningar på allt fler av delområden och nischer

Snabb förändring hos aktörer och nya lösningar och kunderbjudanden, och en ökad benägenhet för kunder att byta och pröva nya lösningar

Växla kundbehov med erbjudanden om nya lösningar

Kommunicera befintliga och nya kundlösningar, för att övertyga kunder till byten av lösningar och leverantörer

Identifiera delar av verksamhet och värdekedjor, och utveckla koncentrerad konkurrens i just de delarna

Kvalitetssäkrade erfarna rådgivare

Affärsrådgivare. Tillväxtfrågor med utgångspunkt i varumärkets position, utvecklingspotential och kommunikation

Daniel har ägnat största delen av sitt näringsliv åt att bygga starka och livskraftiga varumärken. Dels som VD och strateg genom att starta och driva ett antal reklambyråer och dels som chef på en av de stora svenska bankerna, med [...]

GDPR-konsult och dataskyddsombud

Carlo har ett förflutet som affärsutvecklare av kundlojalitetsprogram och i frågor som rör hantering av persondata. Med sin långa erfarenhet av olika branscher erbjuder Carlo en pragmatisk syn på hur företag ska navigera i det nya GDPR-landskapet. Medgrundare av Happy DPO som erbjuder företag att prenumerera på [...]

Senior rådgivare affärsutveckling

Per Möller har mångårig erfarenhet från roller som vd, affärsområdeschef, senior managementkonsult, med arbete för både mindre företag, medelstora företag i privat sektor. Flera av rollerna har omfattat besvärliga situationer där verksamheten har behövts omstruktureras och ändra inriktning, med effekter på bemanning och utvärdering av delar av [...]