Hur kan arbetet med  integration efter ett förvärv få bästa resultat?Förvärvsprocessen är ofta väl ...

Läs mer

Där förändringstakten och konkurrenstrycket känns allt högre, arbetar naturligtvis alla företag med en mängd ...

Läs mer

Skaffa organisationen en motor och ett roder Funderar du ibland på vad som skiljer ...

Läs mer

Arbetet med att genomföra affärsplanen underlättas betydligt om man ägnar uppmärksamhet åt att segmentera ...

Läs mer

Många som arbetar med information för hemsidor hos kommuner, regioner och större kommuner ställs ...

Läs mer

Det stora arbetet när det gäller både stora och mindre förvärv, kommer oftast efter ...

Läs mer