Arbetet med att genomföra affärsplanen underlättas betydligt om man ägnar uppmärksamhet åt att segmentera ...

Läs mer

Många som arbetar med information för hemsidor hos kommuner, regioner och större kommuner ställs ...

Läs mer

Provecus Rådgivare Peter och Maj beskriver vad som sker när Affärsplaner brister, och 3 ...

Läs mer

Tanken bakom arbetet med en affärsplan är att peka ut en marschriktning för sin ...

Läs mer