FRUKOSTPRESENTATION -  på Epicenter den 15 juni kl 08:15

Välkommen på frukostföreläsning!

Hur kan Advisory Board bli en framgångsfaktor för ditt företag?


Ta del av flera rådgivares erfarenheter från företagsutveckling och ledarskap, från roller som ägare, ledare och rådgivare. Både som del av styrelse, eller som del av Advisory Board.

 De kan berätta om vilken vägledning och externt perspektiv som gett stöd, i olika frågeställningar och i skilda skeden i företagsutveckling.

  • Datum: 15 juni 2023
  • Tid: Frukost serveras från kl. 07:50 och presentationen startar kl. 08:15
  • Plats: Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36, 111 57 Stockholm
  • Mer information skickas ut via mail närmare tillfället.
Anmäl Dig Här

Medverkande

Per Möller
Provecus Affärsrådgivning
Johan Adenmark
VD, NAB Solutions
Louise Nicolin
Styrelseledamot i flera bolag
Gabriella Ödman
Affärsrådgivare, Provecus
FRUKOSTPRESENTATION 
på Epicenter den 15 juni kl 08:15

För vem är presentationen?

  • Företag och verksamheter som är mellan 10 och 80 anställda och med ambitioner att utvecklas och växa
  • Ägare och styrelseledamöter, som är investerare och/eller verksamma i bolaget
  • VD, partner, medlemmar i ledningsgrupper etc.

Det praktiska:

  • Datum: Den 15 juni, 2023
  • Tid kl 08:15 till ca 09:00 (frukost från 08:00) 
  • Dokumentation och web: Mailas ut i efterhand till anmälda