HUR KAN E-HANDEL LYFTA MED LIVE SHOPPING ?

LIVE SHOPPING EVENT INFORMATION

27 oktober kl 11:30

”Från smink och tjänster till mat”

Ta del av konkreta erfarenheter från Kjell & Co, MEDS, ICA och fler...

Vilka kategorier har störst potential till mer försäljning och bättre marknadsföring?

Det senaste året har många prövat och fått konkreta erfarenheter av live shopping, i sin verksamhet och med olika resultat och ansats i skilda produktkategorier.

Många har kopplat sin live shopping till influencers och särskilt trovärdiga företrädare för sina varumärken, några har gjort många och enkla produktioner i sin egen verksamhet, några har gjort påkostade sändningar med externa krafter

Men, vad kan de som varit tidigt ute lära övriga? Vilka kategorier och vilka ansatser och nya roller har varit särskilt framgångsrika? Vad kan skönhet, mode och smink lära mat, teknikleverantörer och de som erbjuder tjänster och inte bara fysiska produkter?

Vad kan MEDS, Kjell & Co och en handfull andra lära de som precis bara börjat med lie shopping, eller som står inför sina första test?

Live shopping är mer än en marknadsföring, det kan vara en kombination av försäljning, varumärkesstöd och en helt ny kanal. För några är det den avgörande pusselbiten för att lyfta e-handeln ytterligare en nivå.

Andréanne Silén, kvalificerad affärsrådgivare inom retail och fmcg

ANMÄL DIG HÄR

Här hittar du tidigare webinar om live shopping ?


Deltagare i webinar om live shopping

TEXT

Carl Jansson

Marketing  Director, Meds

TEXT

Viktor Rönn,

 ICA-handlare

TEXT

Nicholas Bálint

Head of Live Commerce, Kjell & Company

TEXT

Johan Klitkou  

VD, Streamify

För vem är eventet?

Eventet riktas till:

  • Försäljningschef, VD, e-handelschef, marknadschef, varumärkesansvarig, growth ansvarig
  • Branscher ; detaljhandel, e-handel,  B2B, tjänster för konsument, livsmedel, producenter

Det praktiska

  • Datum: Den 27 oktober
  • Klockslag: kl 11:30
  • Länk: www.provecus.com/video-blog/
  • Inlogg: Inloggningskod ges vi anmälan

Provecus rådgivare retail

Kvalificerad affärsrådgivare - retail, e-handel och fmcg

93%
ANDRÉANNE SILÉN


Tommy har en lång och gedigen erfarenhet att arbeta med komplexa program- och projekt som tillsammans med rollen som förändringsledare skapat långsiktig kundnytta. 

Tommy är en Senior Projektledare med en unik förmåga att skapa tillit och engagemang inom projektgruppens medlemmar för att möjliggöra effektiva resultat inom organisationen.