HUR KAN DIN E-HANDEL KONKRET LYFTA MED LIVE SHOPPING ?

Andréanne Silén, kvalificerar affärsrådgivare inom retail och fmcg

LIVE SHOPPING DE ENKLA RÅDEN- DEN 11 MAJ

Är du intresserad av att utveckla ditt ledarskap, bli en bättre chef och få dina medarbetare och din organisation att både trivas bättre, och samtidigt prestera bättre i sina yrkesroller?

Provecus affärsrådgivning och Tommy Bysell erbjuder nu en komprimerad utbildning i ledarskap med NLP-metodiken som grund. Denna första introduktion ger vi under 1,5 timmar, och gör dig beredd på vad en komplett coachning och utbildning ger.

Vi erbjuder detta som ett Digitalt Event, till en särskilt begränsad avgift om 395:-

För vem är eventet?

Eventet riktas till:

  • VD, försäljningschef, marknadschef, driftschef, verksamhetschef, medlemmar i ledningsgrupper för medelstora och växande företag
  • Branscher  inom detaljhandel, bygg och anläggning, tillverkande industri, tjänsteproducerande verksamheter

Det praktiska

  • Datum: Den11 Maj
  • Klockslag: kl 14:00 - 15:30
  • Länk: www.provecus.com
  • Inlogg: Inloggningskod ges vi anmälan

Provecus rådgivare retail

Andréanne Silén

Kvalificerad affärsrådgivare - retail, e-handel och fmcg

85 %
Tommy Bysell


Tommy har en lång och gedigen erfarenhet att arbeta med komplexa program- och projekt som tillsammans med rollen som förändringsledare skapat långsiktig kundnytta. 

Tommy är en Senior Projektledare med en unik förmåga att skapa tillit och engagemang inom projektgruppens medlemmar för att möjliggöra effektiva resultat inom organisationen.

Anmäl dig nu ! - Missa inte det mest aktuella om Ledarskap NLP