HUR KAN GRUNDERNA I NLP UTVECKLA DITT PERSONLIGA LEDARSKAP?

INTRODUKTIONSFÖREDRAG - DEN 17 MAJ

Är du intresserad av att utveckla ditt ledarskap, bli en bättre chef och få dina medarbetare och din organisation att både trivas bättre, och samtidigt prestera bättre i sina yrkesroller?

Provecus affärsrådgivning och Tommy Bysell erbjuder nu en komprimerad introduktionsutbildning i ledarskap med NLP-metodiken som grund. Denna första introduktion ger vi under ca 60 minuter, och gör dig beredd på vad en komplett coachning och utbildning ger. Som du kan anmäla dig till efter den första introduktionen.

Vi erbjuder detta som ett Digitalt Event, till en särskilt begränsad avgift om 395:-

Vad är NLP ?

Neuro Lingvistisk Programmering är en samling kraftfulla tekniker för personlig utveckling och kommunikation på alla nivåer. Som är grunden för snabba och bestående förändringar i beteenden.

NLP används i hela världen och med hjälp av NLP kan vi hantera humör och sinnestillstånd och sätta och uppnå våra egna mål. Metoderna är modellerade från framgångsrika terapeuter, ledare, idrottsmän/kvinnor, talare, konstnärer och samlats för att ge stöd i motivation, handlingskraft, kreativitet och avspändhet.

Anmäl dig nu ! - Missa inte det mest aktuella om Ledarskap NLP

För vem är eventet?

Eventet riktas till:

  • Företag i förändring
  • VD, försäljningschef, marknadschef, driftschef, verksamhetschef, medlemmar i ledningsgrupper för medelstora och växande företag
  • Branscher  inom detaljhandel, bygg och anläggning, tillverkande industri, tjänsteproducerande verksamheter

Det praktiska

  • Datum: Den 17 Maj, 2021
  • Klockslag: kl 15:30 - ca 16:30
  • Länk: www.provecus.com
  • Inlogg: Inloggningskod ges vi anmälan

Tommy Bysell, Provecus - certifierad coach och utbildare inom NLP för ledarskapsstöd

Provecus rådgivare förändringsledning

Tommy. Bysell

Kvalificerad rådgivare och utbildare - Förändringsledning och NLP

85 %
Tommy Bysell

Tommy har en lång och gedigen erfarenhet att arbeta med komplexa program- och projekt som tillsammans med rollen som förändringsledare skapat långsiktig kundnytta. 

Tommy är en Senior Projektledare med en unik förmåga att skapa tillit och engagemang inom projektgruppens medlemmar för att möjliggöra effektiva resultat inom organisationen.