KORTA AVGRÄNSADE GIG-UPPDRAG - FÖR KVALIFICERADE YRKESPERSONER


Vilka delar av yrkeslivet kommer "Gig-ekonomin" att påverka mest?

  • Gig-ekonomin växer snabbt, fler och fler vill ta uppdrag som är korta och flexibla och inte vara bundna av fasta strukturer.
  • Många företag ser fördelar med temporär bemanning. Men är detta mest för cykelbud och "enkla jobb"?
  • Är det aktuellt även för kvalificerade yrkesgrupper med akademisk utbildning?

PANELDISKUSSION - 11 MAJ Kl 12:00

Per Möller, Provecus Affärsrådgivning,  ser stora möjligheter för kvalificerade yrkespersoner att göra "gig", även för yrken med kvalificerad kompetens. 

Claes Hemberg är oberoende ekonom och journalist, och just nu aktuell som författare av "Gig-rapporten"

Anmäl dig nu ! - Missa inte 5 starka perspektiv på Gig-ekonomin

MÖT PANELEN

CLAES PERSSONCEOGIGGER GROUP

BJÖRN HENRIKSSONCEONORDIC INTERIM


VICTOR BERNHARDTZ


DIGITAL UTVECKLINGUNIONEN

LENA BJURNERVD / GENERALSEKRETERARESVERIGES HR FÖRENING

CLAES HEMBERGOBEROENDE EKONOM OCH FÖRFATTARE


CLAES HEMBERG


Gigger Group samlar olika kategorier av gig-arbetare, en stor del är influencers och flexibla yrkeskategorier, men öppet för alla gig-yrken.

Nordic Interim matchar uppdrag för kvalificerade yrkespersoner  och det är allt vanligare att genomföra dessa som "interim".

Efterfrågan på kortare och mera fokuserade uppdrag, "mini-interim", lämpar sig för kvalificerade rådgivare och kan genomföras som "gig".

Unionen bedriver ett framåtblickande arbete för att se till att en snabbt förändrad arbetsmarknad balanserar nya och till stor del digitala möjligheter, med grundläggande rättigheter för arbetstagare i olika former av engagemang.

Sveriges HR-förening arbetar med människor som den främsta drivkraften i företag och organisationer. Så att medarbetare trivs, mår bra, är involverade och bidrar till verksamheters utveckling. Vi driver HR med ett mänskligt perspektiv på ett affärsmässigt sätt

Oberoende författare och med bakgrund som sparekonom Avanza, journalist och ekonom.


Aktuell med "Gig-rapporten.Läs den aktuella rapporten om Gig-bolagen

Claes Hembergs genomgång av marknaden och dess aktörer. Dagsläget våren 2021.

Och ta del av diskussionen och scenarierna för hur gig-ekonomin utvecklas i den nära framtiden.

Gig-rapporten beskriver marknaden och de viktigaste aktörerna, våren 2021För vem är eventet?

Eventet riktas till:

  • VD, försäljningschef, marknadschef, driftschef, verksamhetschef, medlemmar i ledningsgrupper för medelstora och växande företag
  • Branscher  inom detaljhandel, media, bygg och anläggning, tillverkande industri, tjänsteproducerande verksamheter

Det praktiska

  • Datum: Den 11 Maj
  • Klockslag: kl 12 - 12:40
  • Länk: www.provecus.com
  • Inlogg: Inloggningskod ges vi anmälan

Provecus kvalificerad rådgivare

Per Möller

Kvalificerad rådgivare - Affärsutveckling SME-företag

96 %
per möller

Per Möller har mångårig erfarenhet från roller som vd, affärsområdeschef, senior managementkonsult, med arbete för både mindre företag, medelstora företag i privat sektor. Flera av rollerna har omfattat besvärliga situationer där verksamheten har behövts omstruktureras och ändra inriktning, med effekter på bemanning och utvärdering av delar av verksamheten. I flera andra roller har Per's uppgift varit att öka försäljning med affärsutveckling och försäljningsutveckling, från produktutveckling till introduktion på nya marknader.

Anmäl dig nu ! - Missa inte 5 starka perspektiv på Gig-ekonomin