GIG FÖR KVALIFICERADE YRKESGRUPPER

PER MÖLLER FRÅN PROVECUS AFFÄRSRÅDGIVNING SER STORA MÖJLIGHETER FÖR YRKEN MED LEGITIMATION OCH LICENSIERING ATT AGERA SOM "GIGGERS"

KAN KVALIFICERADE YRKEN UTFÖRAS SOM "GIG", KORTA , FLEXIBLA OCH SNABBA UPPDRAG?

Gig-ekonomin växer snabbt, fler och fler vill ta uppdrag som är korta och flexibla och inte vara bundna av fasta strukturer.

Och många företag ser fördelar med temporär bemanning. Men är detta mest för cykelbud och "enkla jobb" ? Eller är det aktuellt även för kvalificerade yrkesgrupper, med akademisk utbildning?


Möt panelen, med konkreta frågor och tips, för hur du kan undvika de vanligaste och mest kostsamma misstagen vid exportsatsningar

Florim Albborn 

Spaljisten

VD/CEO

Alexis Kopylov

DBT Företagslån

VD/CEO

Anders Uttersäv

Håkanssons Sågblad

VD/CEO

Mattias Lindh

Binar Handling AB

President/CEO


De vanligaste misstagen och hur de kan undvikas i en noggrann stegvis process

Anmäl dig nu ! - Missa inte det viktigaste för export

För vem är eventet?

Eventet riktas till:

  • VD, försäljningschef, marknadschef, driftschef, verksamhetschef, medlemmar i ledningsgrupper för medelstora och växande företag
  • Branscher  inom detaljhandel, bygg och anläggning, tillverkande industri, tjänsteproducerande verksamheter

Det praktiska

  • Datum: Den11 Maj
  • Klockslag: kl 14:00 - 15:30
  • Länk: www.provecus.com
  • Inlogg: Inloggningskod ges vi anmälan

Provecus rådgivare export

Sture Nyberg

Kvalificerad rådgivare - Export och internationalisering

92 %
sture nyberg

Sture har mångårig och omfattande erfarenhet av att bygga internationella affärer. Han har mer än 12 års erfarenhet som konsult, föreläsare, affärsutvecklare, projektledare och coach mot företag som vill växa internationellt. Sture har ett genuin passion i att tillsammans med företagen bygga upp en robust och hållbar plan för ett operativt genomförande. Med sin klarsynthet och kommunikativa förmåga så bygger han upp ett förtroende och framgång som smittar av sig vilket ofta leder till flera möjligheter. Uppdragen rör sig om mindre, medelstora till större företag som har ett starkt fokus på internationell tillväxt. Marknaderna har främst varit förutom i Sverige, i Europa, Asien samt USA

Anmäl dig nu ! - Missa inte det viktigaste för export