VILKET TEMA FÖR DIGITALT EVENT PASSAR DITT FÖRETAG ?

Export – Misstag att undvika

Export är en bra möjlighet för tillväxt och expansion. Och när det lyckas är det ofta väldigt kraftfullt. Samtidigt, många företag som är medelstora, små eller växande, hindras och fördröjs för att man gör en del vanliga misstag. Och genom att undvika de vanligaste misstagen så slipper företagen att få fördröjningar och fördyringar. För i slutänden är export som tillväxtmöjlighet en så viktig aktivitet, att även de företag som gör några av misstagen ändå lyckas till slut, fast senare och med större besvär och kostnader.

Anmäl Dig Här

För vem är eventet?

Eventet riktas till:

 • Exportchef, försäljningschef, VD, ledning i SME-företagarknadschef, driftschef, social media och content, webhandelschef
 • Marknadschef, exporthandläggare, etc. 

Det praktiska

 • Datum: Den 11 Maj, 2021
 • Klockslag: kl 14:00 - ca 14:45
 • Länk: www.provecus.com
 • Inlogg: Inget inlogg krävs, öppet event även för tillkommande kollegor

Gig för kvalificerade yrkesgrupper

Gig-ekonomin växer snabbt, fler och fler vill ta uppdrag som är korta och flexibla och inte vara bundna av fasta strukturer.

Och många företag ser fördelar med temporär bemanning. Men är detta mest för cykelbud och "enkla jobb" ? Eller är det aktuellt även för kvalificerade yrkesgrupper, med akademisk utbildning?

Anmäl Dig Här

För vem är eventet?

Eventet riktas till:

 • HR-chef, IT-chef, ledning, styrelse, inköpschef, personalplanering
 • Fackförbund, offentliga verksamheter, arbetsmarknadens parter, gig-bolag arbetsförmedling, bemanningsbolag

Det praktiska

 • Datum: Den11 Maj, 2021
 • Klockslag: kl 12:30 till ca 13:15
 • Länk: www.provecus.com
 • Inlogg: Inget inlogg krävs, öppet event även för tillkommande kollegor

Live shopping - konkreta lärdomar

Hur ska man göra om man vill börja med Live Shopping?

Ta del av de som redan har konkreta erfarenhet av "live shopping". Vilka är riskerna och misstagen att undvika? Hur mycket kan det ge, för varumärke och försäljning ?


Anmäl Dig Här

För vem är eventet?

Eventet riktas till:

 • Detaljhandel, fmcg och affärspartners till dessa
 • VD, försäljningschef, marknadschef, driftschef, social media och content, webhandelschef, influencers

Det praktiska

 • Datum: Den11 Maj, 2021
 • Klockslag: kl 09:30 till ca 10:15
 • Länk: www.provecus.com
 • Inlogg: Inget inlogg krävs, öppet event även för tillkommande kollegor

Provecus många kvalificerade rådgivare har arbetat som ledare, vd, seniora specialister under många yrkesår. Som givit konkreta erfarenheter som de erbjuder som avgränsade råd för viktiga skeenden. 

 Fokuserat, snabbt och enkelt.

Lär känna Provecus rådgivare

Anders Liling

Tommy Bysell

Anni Blomster

Daniel Berglind

Lotta Asplund

Ole Arvesen

Andréanne Silén

Bo Ringdahl