Analys av kommunikation på hemsidor

0 kommentarer

av Peter Westerståhl 

oktober 15, 2020

Många som arbetar med information för hemsidor hos kommuner, regioner och större kommuner ställs ofta inför frågan om hur mottagarna uppfattar innehåller. Vilka delar som mottagarna besöker, läser och uppskattar, som behöver mer resurser, vilka underavdelningar som uppskattas, besöks och läses. Och av vilka invånare och andra grupper. Ett första steg är att se på standardiserad data, som t.ex. Google Analytics. Men för att fatta beslut om satsningar och kanske omprioriteringar och effektiviseringar, behövs en djupare analys baserad på fakta. Först då kan man fatta beslut om hur hemsidan behöver förändras.

Vad en innehållsanalys av hemsidor ger

I en fördjupad hemsidesmätning bjuder vi in personer som har besökt er hemsida till olika typer av undersökningar. Dessa ger en bredare kunskap hur de upplever informationen på de sidor de besökt. Vad de tycker om era tjänster eller produkter som ni erbjuder och hur ni kan utveckla er för att vara relevanta, för era invånare och besökare i den fysiska världen och på internet. På detta unika sätt får ni en profil över de individer som tar del av t ex byggnadsnämndens information om bygglov eller den kanske mer allmänna informationen och det aktuella Coronaläget. Dessutom kan ni ställa frågor till de invånare som kanske inte alls tar del av den information ni publicerar.

Hur det går till

Vår samarbetspartner svenska RAM mäter all information som publiceras på en hemsida. Det ger informations- och beslutsunderlag till kommunikatörer och ledning. På så sätt ges en enkel förståelse för hur många människor som söker information på organisationens sajt, och vilken typ av information är man intresserad av, vem hittar dit, hur ofta och hur många sidor läser man?

Med den grundläggande analysen går man sedan vidare med frågor till paneler av invånare och konsumenter, som har en relation till hemsidan, och kan få konkreta synpunkter och vägledning från just den gruppen på de delar av hemsidan som man behöver fördjupad kunskap om.

Skräddarsydda undersökningar för offentlig förvaltning

Vilka planer har vi för de närmsta åren och hur ska vi utvecklas för våra invånare? På samma sätt som RAM kontinuerligt mäter och utvärderar kommunikation som görs av traditionella medier, så kan den kommunikation som kommuner och regioner publicerar för sina invånare utvärderas på samma sätt. Vilken kommunikation som uppskattas och når fram och vilka grupper av invånare som behöver mer och annorlunda kommunikation? Vilka frågor eller förslag på förändringar är viktiga för våra invånare? Vad engagerar dem och vilka frågor står högt upp på deras lista av önskemål?

Hur en affärsanalys ger ännu bättre insikter från RAMs grundfakta

De som arbetar på  Provecus affärsrådgivning kan hjälpa dig tolka, komplettera och använda den information du får genom genom RAMs grundanalyser.  Provecus har kvalificerade rådgivare med långvarig erfarenhet från kommunikationsfrågor, och specialiserad erfarenhet från undersökningar och analys av marknadskommunikation. 

Enter your text here...

Om författaren

Peter Westerståhl

Peter är en av Sveriges mest erfarna analytiker av marknader, målgrupper och reklam. Han har ett resultatinriktat och pragmatiskt arbetssätt. Hans styrka är att identifiera kunders och kundgruppers attityder och beteenden, för att kunna utveckla grunder för kommunikation och utveckling av kunderbjudanden Full bakgrundsprofil

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Anmäl dig här och få våra nyhetsbrev och utskick

>