"Specialisten på Advisory Board och Rådgivning för SME-företag."


Tillgång till kvalificerad erfarenhet.

Snabbt, Enkelt och Säkert.

Vi ger stöd till ledning och ägare med att lösa konkreta frågor som företag ställs inför utanför vardagen, och ser till att planer genomförs. Snabbt, enkelt och säkert.


Provecus rådgivare har många års kvalificerad erfarenhet från företagsvärlden, som ledare och som specialister. Provecus matchar små, medelstora och växande företag med erfarna rådgivare.

  • Du väljer form för möte; träffas fysiskt eller videomöte 
  • Du vet vad det kostar; fast pris innan arbetet startar
  • Du väljer rätt rådgivare: vi hjälper dig i matchningen

Så här löser vi din fråga - metod

1. Personligt digitalt möte2. Inledande strukturerad workshop3. Förslag på uppdrag (eller avstå)Möt de rådgivare som kan stötta dig

Vår rådgivning bygger på att kombinera erfarenhet med dagsaktuell kunskap.

Vi tror på kombinationen av många års kvalificerad erfarenhet från näringslivet, och faktisk kunskap inom olika verksamheter. När erfarenhet kombineras med kunskap  blir det vinnande kompetens. Kompetens som lyfter företag till den nästa nivå som verksamheten vill uppnå, eller lyfter den över tillfälliga svårigheter, och löser vissa särskilda vägvalsfrågor.

Provecus ger stöd i strategiska frågor som vägval och andra händelser utanför ett företags dagliga och löpande verksamhet. Vi fokuserar på rådgivning som organisationen själv kan genomföra. Ofta märker vi att nya ögon ser lösningar som verksamheten har missat. Lösningar som kräver relativt liten insats för att göra stor skillnad.

Möt några av Provecus rådgivare

previous arrow
Per Möller
PlayPlay
Per Möller
Grundare och senior rådgivare affärsutveckling
Göran Staaf
PlayPlay
Göran Staaf
Affärsutvecklare Retail

Tommy Bysell
PlayPlay
Tommy Bysell
Senior projektledare och utbildare -
Förändringsledning och NLP
Anni Blomster
PlayPlay
Anni Blomster
Affärsutvecklare, Ledarutvecklare

next arrow

Så här samarbetar vi

1

Anmäl er på vår hemsida

Börja med att fylla in en intresseanmälan på vår sida. Detta kostar inget och du binder dig inte för något i detta skede.KOSTNADSFRITT

2

Ett första arbetsmöte

Vi möts och samtalar om hur och våra erfarenheter kan hjälpa er


För att kunna föreslå och stötta med rätt insats och rådgivare, börjar vi alla insatser med ett ”Diagnosmöte”.

DIAGNOSMÖTE 4.900:-

3

Rekommendation om samarbete

Utifrån vårt möte kommer vi med en rekommendation/offert om hur ett framtida samarbete kan se ut, baserat på våra paket nedan.


UPPDRAG ENLIGT OFFERT

Vad vi erbjuder - våra "paket"

Vi erbjuder affärsrådgivning med olika nivåer och inriktning. För att kunna föreslå och stötta med rätt insats och matcha med rätt rådgivare, börjar vi alla insatser med ett ”Diagnossamtal”, om det sedan blir ett uppdrag definieras detta inom något av de ”paket” som finns:

1. Advisory Support

En stödrådgivare till en person, till en en grupp eller ett projekt under överenskommen tid. Kan vara en mentor till en VD, stötta införandet av ett HR system eller även varumärkes aktiviteter.


Läs mer på länken:

2. Advisory Board

En rådgivande grupp som sammansätts efter behov, av erfarenhet och kompetens. Lämpligt bollplank till en ägare, styrelse eller en avdelning. Under kortare eller längre tid.


Läs mer på länken:

3. Advisory Boost

En 24 timmars brainstorming med 2-3 rådgivare, ingen fråga är för stor eller liten. Vi, tillsammans med Er analyserar frågan och tillsammans hittar vi riktlinjer för fortsatt verksamhet.


Läs mer på länken:

4. Special Advisor

Varje av Provecus Rådgivare har unika erfarenheter och specialområden, utöver att alla har många års konkret erfarenhet från ledande positioner i näringslivet. Så för speciella frågor matchar skräddarsytt varje Provecus unika rådgivare med en definierad frågeställning.


Läs mer på länken:


"När Du behöver ett externt perspektiv, eller skall hantera en större förändring".


Våra uppdragsgivare har något att berätta

 Johan Adenmark

VD- NAB Solutions

"Provecus har stöttat NAB Solutions ägare och ledning under mer än 2 år, med vägledning i flera viktiga frågeställningar, i vår ägargrupp, med strategisk prioritering i vår tillväxtresa och med nätverk för att hantera vissa specialfrågor. Genom att ha mer än en rådgivare har vi fått bättre stöd, fler perspektiv och en säkerhet i att inte vara beroende av en enda person och en enda persons yrkeserfarenheter"

"Provecus har bidragit i vårt arbete med både bredare affärsstrategiskt stöd och med specialiserad kunskap inom viktiga delar av vårt IT-stöd till Sveriges Företagshälsors mer än 130 medlemsföretag. En särskild nytta var att provecus kunde bidra med två rådgivare med kompletterande erfarenheter, som båda gav perspektiv till vår lösning"

Peteraf Rosenkratchs

VD- Sveriges Företagshälsor

Vi utvecklar våra rådgivare och bygger vidare på hela vår grupps erfarenheter

Så här arbetar vi för att våra Rådgivare skall vara förberedda och att vi tillsammans tar tillvara allas erfarenheter från olika uppdrag. Så att kommande uppdrag kan lösas ännu bättre.

Advisory Experience - group gatherings

För företag och verksamheter som engagerat Rådgivare genom Provecus.


För att dela erfarenheter och etablera nätverk för framtida stöd.

Utbildning för rådgivare - 1

Förberedande introduktion för kommande Rådgivare


Rusta rådgivare med grundläggande verktyg för bäst rådgivning mot SME-företag


Två dagars introduktion för nya rådgivare. 

Fortbildning för rådgivare - 2

Fortsatt ledning och stöttning av Rådgivare som genomför uppdrag


Fem sammankomster årligen med kollegial utbildning