Affärsplanering – hösten 2020

0 kommentarer

av Provecus 

October 6, 2020

Hur påverkas affärsmodellen i ett fortsatt osäkert och nytt läge. Hur tar företaget fasta på det i affärsplaneringen hösten 2020? Vad kan vänta och vad behöver åtgärdas direkt?

Hur ska vi hantera nya förutsättningar för affärsplanering ?

När företag ställs inför stora förändringar pga nya eller förändrade förutsättningar på marknaden påverkas ofta affärsmodellen. Ofta även de viktigaste processerna i verksamheten. Att enbart skyndsamt försöka anpassa befintliga processer och planer är sällan tillräckligt för att för att anpassa verksamheten optimalt för den framtida marknaden. Framtiden är dessutom inte något som ”väntar runt hörnet”, utan är sannolikt redan här ! Det är centralt att betrakta de nya förutsättningarna som en möjlighet snarare än som ett hot, och det centrala är att utnyttja denna nya möjlighet på bästa sätt.

Startpunkten för detta är affärsplanen, och den behöver skapas eller omarbetas för att bli tydligare och anpassat till ett förändrat skede.

Hur skall medarbetarna komma med fullt ut i det nya läget ?

Enbart genom en stark förankring i affärsplanen kan nödvändiga, sammanhängande planer och aktiviteter identifieras och bedömas. Att tydliggöra planernas och aktiviteternas koppling till affärsplanen är ett måste för att få fullt genomslag i organisationen. Inte minst genom förankring. Att medarbetarna förstår hur aktiviteterna, tydligt ansvarsfördelade och målsatta, bidrar till att uppfylla affärsplanen är en förutsättning. Grundläggande för såväl måluppfyllelse som förståelse för process- och därmed kanske också organisationsförändringar.

Och viktigast av allt

Gör jobbet grundligt istället för att lappa och laga, och kommunicera, kommunicera, kommunicera, både internt och externt.

Om författaren

Provecus

Provecus Affärsrådgivning Online - Ger stöd till ledning och ägare med att ta fram planer och se till att planer genomförs.

Snabbt, enkelt och säkert.

Vi matchar rätt kompetenser, erfarenheter och personliga egenskaper med de behov som medelstora och mindre växande företag har från tid till annan.

Renodlad rådgivning, baserad på mångårig erfarenhet från skilda situationer. Det är därför vi kallar oss rådgivare och inte konsulter.

Anmäl dig här och få våra nyhetsbrev och utskick