Affärsplan - med dialogbaserad rådgivning

Affärsplanen hjälper dig växa snabbare och infria dina målsättningar

Affärsplanen ger din organisation ett underlag för den långsiktiga strategin. Det är en plan som svarar på frågor som vad skall företaget uppnå på flera års sikt; vad är ägarnas bild av framtiden; hur skall ansvar fördelas; vilka prioriteringar och aktiviteter skall gälla; och vilka blir konsekvenserna i både finansiella och organisatoriska resurser?

Hur kommer jag igång?

Arbetet med en affärsplan behöver inte vara komplicerat:

  • Gör klart med grundläggande förutsättningar, vem som bör vara med, och hur mycket tid arbetet får ta.

  • Ta hjälp av någon med externt perspektiv. Arbetet med att skriva ner en affärsplan väcker centrala frågor, som diskuteras, begrundas och slutligen sätts ner i ett dokument. Det finns färdiga mallar och allmänna verktyg som kanske passar din bransch. Det viktigaste är att låta en affärsplan bli konkret och ta fasta på de människor som skall förstå och genomföra.

  • Det som skall tas fram är dokument men lika mycket en inställning och förståelse hos de som sedan skall genomföra planen. Därför är en dialog med någon kvalificerad extern part viktig.

Affärsplaneringen handlar lika mycket om människor som de dokument som tas fram.

Skapa en affärsplan i 4 workshops

Ditt företag kan skapa en handfast och vägledande affärsplan med på kortare tid än 10 veckor, med rätt externt stöd och en stegvis konkret process.

Med Provecus rådgivare som stöd skapar ni själva ert företags specifika affärsplan i 4 längre och väl förberedda workshops. Det tar ca 10 - 12 veckor mellan den första workshopen och en färdig affärsplan efter workshop nr 4. 

Slutresultat - Affärsplan som sammanfattar beslut och åtgärder framåt

Slutresultatet är en affärsplan som är tydlig, med konkreta aktiviteter för längre tid än ett budgetår, som har målsättningar som både ägare och de som leder verksamheten förstår, och där en ekonomisk plan beskriver behov av finansiella och organisatoriska resurser.

Vill du veta mer?

Dialogbaserat stöd på distans

Anmäl dig nu!

Deltagande i affärsplanering 4 steg