1. Det här är Advisory Support


"Alla kan behöva lite extra stöd ibland, för att kunna prestera bättre vid svårare vägval för ditt företag.

Advisory Support

En kvalificerad rådgivare som stödjer en person, en grupp eller ett projekt under överenskommen tid. Kan vara en mentor till en VD, eller implementering av ett HR system eller även varumärkes aktiviteter.


Löpande samarbete, vanligtvis veckovis, individuella möten och deltagande i t.ex. ledningsgruppens möten

 • Frekventa, veckovisa möten
 • Vägledning och second opinion
 • Konkret resursstöd för utvalda arbetsuppgifter
 • Tillgång till  extra och särskild kompetens då  behov uppstår
 • Du väljer rätt rådgivare: vi hjälper dig i matchningen

En Support Advisor ger frekvent stöd:

En kvalificerad rådgivare som stödjer en person, en grupp eller ett projekt under överenskommen tid. Kan vara en mentor till en VD, eller implementering av ett HR system eller även varumärkes aktiviteter.

 • Problemanalys och bollplank i ledningsfrågor
 • Taktiska överväganden och stöd för hur aktiviteter genomförs
 • Partnerskap och avtal
 • Korta operativa åtaganden (interim)
 • Budget, resultat och finansiering
 • Marknad och försäljning

När är det bäst med Advisory Support?

Ibland befinner du och/eller din verksamhet i situationer som kräver snabbare beslut. Det kan vara av både positiva och negativa skäl.


 • Ni har drabbats av växtvärk och måste snabbt hantera nya utmaningar
 • Av olika skäl viker lönsamheten snabbt (största kunden har "försvunnit?)
 • Ledningsgruppen fungerar dåligt, eller har drabbats av avhopp/brister som skadar verksamheten.
 • Ni står i ett vägskäl med ett strategiskt beslut som mer eller mindre kommer att förändra verksamheten i grunden.

Vid sådan tillfällen står ledning och ägare i det medelstora företaget ofta ensamma. Just då finns Advisory Board för det långsiktiga, och Advisory Support för det som måste ske mera omedelbart


Vi på Provecus har hanterat ett flertal kriser genom åren och har förståelse för omedelbar handling och vikten av att fatta "rätt beslut i rätt ordning".

Provecus Affärsrådgivning - Specialisten på Advisory Board och Rådgivning för SME-företag.

Vi ger stöd till ledning och ägare med att lösa konkreta frågor som företag ställs inför utanför vardagen, och ser till att planer genomförs. Snabbt, enkelt och säkert.

Vår rådgivning bygger på att kombinera erfarenhet med dagsaktuell kunskap.

Vi tror på kombinationen av många års kvalificerad erfarenhet från näringslivet, och faktisk kunskap inom olika verksamheter. När erfarenhet kombineras med kunskap  blir det vinnande kompetens. Kompetens som lyfter företag till den nästa nivå som verksamheten vill uppnå, eller lyfter den över tillfälliga svårigheter, och löser vissa särskilda vägvalsfrågor.

Provecus ger stöd i strategiska frågor som vägval och andra händelser utanför ett företags dagliga och löpande verksamhet. Vi fokuserar på rådgivning som organisationen själv kan genomföra. Ofta märker vi att nya ögon ser lösningar som verksamheten har missat. Lösningar som kräver relativt liten insats för att göra stor skillnad.

Provecus andra "paket"

Vi erbjuder affärsrådgivning med olika nivåer och inriktning. För att kunna föreslå och stötta med rätt insats och matcha med rätt rådgivare, börjar vi alla insatser med ett ”Diagnossamtal”, om det sedan blir ett uppdrag, definieras detta inom de ”paket” som finns:

2. Advisory Board

En rådgivande grupp som sammansätts efter behov, av erfarenhet och kompetens. Lämpligt bollplank till en ägare, styrelse eller en avdelning. Under kortare eller längre tid.


Läs mer på länken:

3. Advisory Boost

En 24 timmars brainstorming med 2-3 rådgivare, ingen fråga är för stor eller liten. Vi, tillsammans med Er analyserar frågan och tillsammans hittar vi riktlinjer för fortsatt verksamhet.


Läs mer på länken:

4. Special Advisor

Varje av Provecus Rådgivare har unika erfarenheter och specialområden, utöver att alla har många års konkret erfarenhet från ledande positioner i näringslivet. Så för speciella frågor matchar skräddarsytt varje Provecus unika rådgivare med en definierad frågeställning.


Läs mer på länken: