Det här är Advisory Boost

"Det finns tillfällen då det bästa är att samla alla under en kort intensiv tid, och se igenom vad som måste göras framåt".

Advisory Boost

Vi samlas under en intensiv övning, vanligen 24 timmar på en plats utanför kontoret, och har en djupdykning i företagets viktigaste frågor.

En kreativ och framåtriktad session, som leds av Provecus rådgivare.

  • En bred grupp av deltagare, ägare, vd, och ledningsgrupp, men också fler
  • Agenda och övningar förberedda av Provecus rådgivare, som leder övningen
  • Fokus på viktigaste frågor, och resultat i strategier framåt och prioriteringar för handlingsplaner att genomföra
  • Alltid på en plats utanför ordinarie kontoret, men övernattning och tid för spontana reflektioner

Provecus Affärsrådgivning - Specialisten på Advisory Board och Rådgivning för SME-företag.

Vi ger stöd till ledning och ägare med att lösa konkreta frågor som företag ställs inför utanför vardagen, och ser till att planer genomförs. Snabbt, enkelt och säkert.

Vår rådgivning bygger på att kombinera erfarenhet med dagsaktuell kunskap.

Vi tror på kombinationen av många års kvalificerad erfarenhet från näringslivet, och faktisk kunskap inom olika verksamheter. När erfarenhet kombineras med kunskap  blir det vinnande kompetens. Kompetens som lyfter företag till den nästa nivå som verksamheten vill uppnå, eller lyfter den över tillfälliga svårigheter, och löser vissa särskilda vägvalsfrågor.

Provecus ger stöd i strategiska frågor som vägval och andra händelser utanför ett företags dagliga och löpande verksamhet. Vi fokuserar på rådgivning som organisationen själv kan genomföra. Ofta märker vi att nya ögon ser lösningar som verksamheten har missat. Lösningar som kräver relativt liten insats för att göra stor skillnad.

Provecus andra "paket"

Vi erbjuder affärsrådgivning med olika nivåer och inriktning. För att kunna föreslå och stötta med rätt insats och matcha med rätt rådgivare, börjar vi alla insatser med ett ”Diagnossamtal”, om det sedan blir ett uppdrag, definieras detta inom de ”paket” som finns:

1. Advisory Support

En stödrådgivare till en person, till en en grupp eller ett projekt under överenskommen tid. Kan vara en mentor till en VD, stötta införandet av ett HR system eller även varumärkes aktiviteter.

Läs mer på länken:

2. Advisory Board

En rådgivande grupp som sammansätts efter behov, av erfarenhet och kompetens. Lämpligt bollplank till en ägare, styrelse eller en avdelning. Under kortare eller längre tid.

Läs mer på länken:

4. Advisory Advisor

Varje av Provecus Rådgivare har unika erfarenheter och specialområden, utöver att alla har många års konkret erfarenhet från ledande positioner i näringslivet. Så för speciella frågor matchar skräddarsytt varje Provecus unika rådgivare med en definierad frågeställning.

Läs mer på länken: