SKAPA FRAMGÅNG MED ADVISORY BOARD 

Lär dig mer om hur Advisory Board ger framgång

Ta del av flera rådgivares erfarenheter från företagsutveckling och ledarskap, från roller som ägare, ledare och rådgivare. Både som del av styrelse, eller som del av Advisory Board.

De kan berätta om vilken vägledning och externt perspektiv som gett stöd, i olika frågeställningar och i skilda skeden av företagsutveckling.

Prata med oss om

Advisory Board

Träffa en Affärsrådgivare under 30 minuter för ett första möte - utan kostnad

BOKA MÖTE - UTAN KOSTNAD

Läs och lär dig mer om 

Advisory Board

Provecus  rådgivning bygger på att kombinera erfarenhet med dagsaktuell kunskap.

Vi tror på kombinationen av många års kvalificerad erfarenhet från näringslivet, och faktisk kunskap inom olika verksamheter. När erfarenhet kombineras med kunskap  blir det vinnande kompetens.


Se webinarie med 4 röster om Advisory Board

Tillgång till kvalificerad erfarenhet. Snabbt, Enkelt och Säkert.

Specialisten på Advisroy Board