Advisory Board, Traditionell Styrelse eller Business Coaching

Välj det bästa externa stödet till växande, små och medelstora företag

Vilken roll kan en formaliserad styrelse eller Advisory Board spela för verksamheter i olika skeenden? 

Är styrelse att föredra för företaget? Eller är det bättre för verksamheten med en eller flera rådgivare med fokuserad kompetens och erfarenhet? Är det bra att ha båda?

De olika alternativen för externt stöd till ledning och ägare

Traditionell styrelse

En traditionell styrelse ger bra extern stöd för verksamheter som är etablerade, vars verksamhet utvecklas successivt och som är i en bransch eller skede som är stabilt och där flerårig planering är grunden.

Arbetssättet är formaliserat och har första fokus på uppföljning av ekonomi, regler och formell styrning.

Intensitet och närvaro är oftast begränsad till 4-5 formella möten per år

Advisory Board

Ett Advisory Board - med enskilda rådgivare eller koncentrerat team av rådgivare adresserar precis som styrelsen strategiska frågeställningar och ger stöd i viktiga vägvalsfrågor. De rådgivare som engageras har en mera konkret erfarenhet av företagets bransch eller skede, och kan agera snabbt


Arbetssättet är mera fokuserat på utvalda frågor som skall lösas, tillsammans med ägare och ledning, på ett konkret och snabbt sätt

Intensitet och närvaro är varierande och följer tempo för de frågor som behöver lösas, och har högt tempo och frekvent närvaro vid tidpunkter då det krävs.

Business Coaching

Business Coachning innebär att erfarna och kvalificerade rådgivare stöttar företag mycket frekvent, ofta veckovis, med begränsad insats, 1-2 timmar, och med fokus på att stötta den ledning/vd som genomför åtgärderna, och genom att konkret vägleda i operativa, avtalsmässiga och andra frekventa och viktiga frågor.

Intensitet och närvaro kännetecknas av möten / videomöten flera gånger i månaden, korta möten, med både rådgivning, ledningsstöd och genomförande av konkreta omedelbara uppgifter

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta oss nedan!

I vilket skede är Advisory Board bättre än styrelse?

Satish Sen

Utbildare och författare av styrelselitteratur

Marika Skärvik

Kvalificerad rådgivare och flerfaldig styrelseledamot

Anders Liling

Serie-entreprenör och rådgivare, certifierad för styrelse uppdrag

Johan Adenmark

VD, NAB Solutions

Lyssna och se på panelsamtalet nedan

Click to play