Advisory Board – Tydlig vägledning i oroliga tider

0 kommentarer

av Per 

September 22, 2022

Ett externt perspektiv för särskilt viktiga frågor

Som ägare och ledning i företag behöver du fatta en rad stora och små beslut dagligen. När det är oroliga tider blir det svårare att fatta rätt beslut. Med en tydlig bild av vart verksamheten skall nå blir beslutsfattandet mera effektivt, både snabbare och mer rätt med tanke på långsiktiga målsättningar.

Oavsett i vilken form du driver ditt bolag kommer du vid tillfällen ställas inför ett antal särskilt viktiga frågeställningar. Det kan handla om företagets strategiska överväganden, om ekonomiska förhållanden, risk, ekonomi, tillväxt, personalutmaningar, etc. Då är det viktigt att ha ett forum - ett Advisory Board - för en konfidentiell diskussion om dessa frågor.

Advisory Board – Vad är det och när är det en bra lösning?

 Ett Advisory Board stöttar ägare och ledning, men behöver inte ta upp tiden med formalia, som en styrelse, utan ägna sig helhjärtat åt att lösa prioriterade problem.

Man kan säga att en rådgivande grupp, ett Advisory Board, är i vissa delar likvärdigt med en styrelse, men med den stora skillnaden att styrelsen har lagstadgade skyldigheter och regler med strikt ansvar och tillsynsplikt, juridiskt och ekonomiskt.

Ett Advisory Board bidra till tillväxt i ditt företag. Arbetsinsatsen som rådgivare kan också vara mer flexibel, och mera operativ för avgränsade uppgifter.

I vilka skeden är det en bra lösning?

Vem engageras som rådgivare?

Många företag som är i tidigt skede i sin utveckling, och små organisationer, väljer att ha en aktiv Advisory Board utan den formalia som en traditionell styrelse kräver. Och oftast verkar rådet och dess deltagare mera anonymt.

Entreprenörer, särskilt i nystartade eller små företag, behåller ofta kontrollen över sin verksamhet, och väljer då att inte inrätta en styrelse med formellt ansvar och befogenheter. Vid de tillfällena är ett Advisory Board en mer lämplig lösning.

Den vanligaste deltagaren i ett Advisory Board är en person med kompletterande erfarenheter och specialistkunskaper som stödjer ledning, vd och ägare.

Som bidrar med branscherfarenhet och kan öppna dörrar för nya affärsmöjligheter. Det kan handla om några få eller en handfull personer, som samlas till väl förberedda arbetsmöten vid ett antal tillfällen under verksamhetsåret.

Ansvarsområden som Advisory Board täcker

Hur stor är arbetsinsatsen?

Ett Advisory Board kan var mer operativt och ges ofta utvalda ansvarsområden, t.ex.

 • utveckla en förståelse för affärs-, marknads- och branschtrender, formulera framtidsscenarier
 • ge råd med externt perspektiv i frågor som tas upp av ägare / styrelseledamöter eller ledning
 • ge opartiska insikter och idéer baserat på faktisk erfarenhet
 • fungera som en resurs för chefer
 • tillhandahålla nätverk
 • ge kunskap för styrning som möjliggör hållbar tillväxt av företaget
 • övervaka affärsresultat
 • utmana ledningen till mer offensiva målsättningar

Grunden för ett Advisory Board är regelbundna möten på 4-10 gånger per år, och en fast agenda som följs upp och följs i form av en handlingsplan. Mötena skall vara förberedda med utsänt material på förhand precis som en traditionell formell styrelse.

Sekretess gäller för den information som diskuteras vid möten.

Fler svar och frågor om Advisory Board

 • I vilka skeden är det bra med ett Advisory Board?
 • Vad är de verkliga skillnaderna mot en formaliserad styrelse.
 • Hur sätter man samman rätt deltagare och var finner man dessa?
 • Vad är fördelar och nackdelar med ett Advisory Board ?
 • Hur fungerar ett Advisory Board - Team?

Fyll i din mail nedan så sänder vi den kompletta artikeln

Om författaren

Per

Per Möller har mångårig erfarenhet från roller som vd, affärsområdeschef, senior managementkonsult, med arbete för både mindre företag, medelstora företag i privat sektor. Flera av rollerna har omfattat besvärliga situationer där verksamheten har behövts omstruktureras och ändra inriktning, med effekter på bemanning och utvärdering av delar av verksamheten. I flera andra roller har Per's uppgift varit att öka försäljning med affärsutveckling och försäljningsutveckling, från produktutveckling till introduktion på nya marknader.
Full bakgrundsprofil

Anmäl dig här och få våra nyhetsbrev och utskick