av Per 

juni 9, 2020

Nu finns ”Advisory Board Team” att hyra – men vad är det, och för vem?

Många organisationer har stor fördel av ett ”Advisory Board”, en grupp personer som knyts till organisationen mera formellt, men utan de krav på formalia som t.ex. en styrelse innebär. De bästa Advisory Boards har en blandning av olika kompetenser och erfarenheter, samt bidrar även med de nätverk som erfarna Rådgivare har tillgång till. Erfarna personer som kan bidra med Råd i frågor av strategisk karaktär och i viktigare vägval för verksamhetens utveckling.

Fördelar med ett Advisory Board Team

Nyttan med Advisory Board är att få tillgång till ett antal erfarna individer med särskild kompetens, utöver de som finns i företagets ordinarie organisation eller styrelse.

 • En grupp där personerna känner varandra och har kompletterande kompetenser

 • Erfarenhet från personer som gjort det förut, i såväl framgång som motgång

 • Specialistkunskap på utvalda områden och tillgång till extra resurs i vissa skeden

 • Ger ett neutralt yttre perspektiv • Nätverk för kompetens och för affärsrelationer

 • Kostnadseffektivt

Ett formaliserat Advisory Board har regelbundna möten och följer en Handlingsplan som etableras vid inledningen av arbetet.

Om författaren

Per

Per Möller har mångårig erfarenhet från roller som vd, affärsområdeschef, senior managementkonsult, med arbete för både mindre företag, medelstora företag i privat sektor. Flera av rollerna har omfattat besvärliga situationer där verksamheten har behövts omstruktureras och ändra inriktning, med effekter på bemanning och utvärdering av delar av verksamheten. I flera andra roller har Per's uppgift varit att öka försäljning med affärsutveckling och försäljningsutveckling, från produktutveckling till introduktion på nya marknader. Full bakgrundsprofil

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Anmäl dig här och få våra nyhetsbrev och utskick

>