Advisory Board – Steg 3

0 kommentarer

av Per 

November 30, 2022

Hur går det till att ta hjälp av rätt rådgivare i ett Advisory Board? 

Fas 1 - Klarlägg nyckelfrågor

När Provecus tillfrågas om att bidra som Rådgivare i ett Advisory Board, så börjar det med att Bolagets ägare eller ledning, tillsammans med en eller två rådgivare, sitter ner och benar ut vilka som är verksamhetens mest aktuella frågor, sådant som är utanför det dagliga operativa arbetet. Det sker vanligtvis med 2 strukturerade intervjuer mellan Provecus och företaget. Efter det matchas de 1 - 2 rådgivare som har mest passande bakgrund för det aktuella företaget och uppdraget.

Därefter blir det en intervju i form av samtal och diskussion med de personer hos Provecus som kan vara mest lämpliga för uppdraget, och att dessa godkänns av uppdragsföretaget.

Fas 2 - Matcha rätt rådgivare

Därefter blir det en intervju i form av samtal och diskussion med de personer hos Provecus som kan vara mest lämpliga för uppdraget, och att dessa godkänns av uppdragsföretaget.

Fas 3 - Uppstart av uppdrag

Som en början på ett fast uppdrag så genomförs minst 1 längre workshop i form av ett fysiskt möte, där Affärsplan, ägarfrågor och strategiska vägval noteras, och en prioritering av det som är verksamhetens viktigaste aktiviteter de närmaste åren bestäms.

Därefter görs ett enkelt uppdragsavtal, med prioriterade uppgifter, insatsens storlek, matchande Rådgivare och en grov plan för både avstämnings- och arbetsmöten för en längre period. Arbetet dokumenteras, men till skillnad från styrelsearbete är både arbete och dokumentation enklare och mera direkt på de sakfrågor som skall lösas, och mindre av formalia. Några omfattande rapporter eller liknande produceras inte.

Fas 4 - Kontinuerligt uppdrag

Som en början på ett fast uppdrag så genomförs minst 1 längre workshop i form av ett fysiskt möte, där Affärsplan, ägarfrågor och strategiska vägval noteras, och en prioritering av det som är verksamhetens viktigaste aktiviteter de närmaste åren bestäms.

Därefter görs ett enkelt uppdragsavtal, med prioriterade uppgifter, insatsens storlek, matchande Rådgivare och en grov plan för både avstämnings- och arbetsmöten för en längre period. Arbetet dokumenteras, men till skillnad från styrelsearbete är både arbete och dokumentation enklare och mera direkt på de sakfrågor som skall lösas, och mindre av formalia. Några omfattande rapporter eller liknande produceras inte.

Provecus roll är att göra bästa möjliga matchning

Provecus affärsrådgivning ser till att matcha rätt bakgrund när det gäller bransch, specialistområde och företagets skede, så att det passar just den verksamhet som skall diskuteras. Och det skede som verksamheten befinner sig i.

De rådgivare som Provecus rekommenderar skriver under ett sekretessavtal, så att den tystnadsplikten blir på samma nivå som en formell styrelse. För att förtroende är centralt, och för att ge trygghet, och förutsättningar för en bred diskussion där det är högt i tak. Där det ges utrymme för att diskutera helt nya lösningar, med fokus på andra saker än det löpande dagliga arbetet.

Just det externa perspektivet och den mångåriga yrkeserfarenheten, är det som gör att det blir kvalitet i rollen som rådgivare i ett Advisory Board.

Advisory Board – Vad är det och när är det en bra lösning?

 Ett Advisory Board stöttar ägare och ledning, men behöver inte ta upp tiden med formalia, som en styrelse, utan ägna sig helhjärtat åt att lösa prioriterade problem.

Man kan säga att en rådgivande grupp, ett Advisory Board, är i vissa delar likvärdigt med en styrelse, men med den stora skillnaden att styrelsen har lagstadgade skyldigheter och regler med strikt ansvar och tillsynsplikt, juridiskt och ekonomiskt.

Ett Advisory Board bidra till tillväxt i ditt företag. Arbetsinsatsen som rådgivare kan också vara mer flexibel, och mera operativ för avgränsade uppgifter.

Fler svar och frågor om Advisory Board

  • I vilka skeden är det bra med ett Advisory Board?
  • Vad är de verkliga skillnaderna mot en formaliserad styrelse.
  • Hur sätter man samman rätt deltagare och var finner man dessa?
  • Vad är fördelar och nackdelar med ett Advisory Board ?
  • Hur fungerar ett Advisory Board - Team?

Fyll i din mail nedan så sänder vi den kompletta artikeln

”Ett Advisory Board bidrar med ett externt perspektiv och faktisk erfarenhet, från en viss bransch eller ett skede i ett företags utveckling.

Om författaren

Per

Per Möller har mångårig erfarenhet från roller som vd, affärsområdeschef, senior managementkonsult, med arbete för både mindre företag, medelstora företag i privat sektor. Flera av rollerna har omfattat besvärliga situationer där verksamheten har behövts omstruktureras och ändra inriktning, med effekter på bemanning och utvärdering av delar av verksamheten. I flera andra roller har Per's uppgift varit att öka försäljning med affärsutveckling och försäljningsutveckling, från produktutveckling till introduktion på nya marknader.
Full bakgrundsprofil

Anmäl dig här och få våra nyhetsbrev och utskick