Advisory Board – En fråga om förtroende

0 kommentarer

av Per 

October 3, 2022

Vad vågar du berätta – när du tar hjälp av ett Advisory Board?

”Det är en fråga om förtroende, såklart. Den rådgivare som är med i ett Advisory Board behöver ha gedigen erfarenhet, både som yrkesperson och medmänniska”.

Så att välja rätt individ är särskilt viktigt.

Det gäller att förstå både kunskaper, konkreta yrkeserfarenheter och personliga egenskaper, både hos de som är aktuella för rollen som rådgivare, men också samma bakgrundsinformation för ledare och ägare i de företag som vill ta in extern kompetens.

Provecus roll är att göra bästa möjliga matchning

Provecus affärsrådgivning ser till att matcha rätt bakgrund när det gäller bransch, specialistområde och företagets skede, så att det passar just den verksamhet som skall diskuteras. Och det skede som verksamheten befinner sig i.

De rådgivare som Provecus rekommenderar skriver under ett sekretessavtal, så att den tystnadsplikten blir på samma nivå som en formell styrelse. För att förtroende är centralt, och för att ge trygghet, och förutsättningar för en bred diskussion där det är högt i tak. Där det ges utrymme för att diskutera helt nya lösningar, med fokus på andra saker än det löpande dagliga arbetet.

Just det externa perspektivet och den mångåriga yrkeserfarenheten, är det som gör att det blir kvalitet i rollen som rådgivare i ett Advisory Board.

Advisory Board – Vad är det och när är det en bra lösning?

 Ett Advisory Board stöttar ägare och ledning, men behöver inte ta upp tiden med formalia, som en styrelse, utan ägna sig helhjärtat åt att lösa prioriterade problem.

Man kan säga att en rådgivande grupp, ett Advisory Board, är i vissa delar likvärdigt med en styrelse, men med den stora skillnaden att styrelsen har lagstadgade skyldigheter och regler med strikt ansvar och tillsynsplikt, juridiskt och ekonomiskt.

Ett Advisory Board bidra till tillväxt i ditt företag. Arbetsinsatsen som rådgivare kan också vara mer flexibel, och mera operativ för avgränsade uppgifter.

Fler svar och frågor om Advisory Board

  • I vilka skeden är det bra med ett Advisory Board?
  • Vad är de verkliga skillnaderna mot en formaliserad styrelse.
  • Hur sätter man samman rätt deltagare och var finner man dessa?
  • Vad är fördelar och nackdelar med ett Advisory Board ?
  • Hur fungerar ett Advisory Board - Team?

Fyll i din mail nedan så sänder vi den kompletta artikeln

Om författaren

Per

Per Möller har mångårig erfarenhet från roller som vd, affärsområdeschef, senior managementkonsult, med arbete för både mindre företag, medelstora företag i privat sektor. Flera av rollerna har omfattat besvärliga situationer där verksamheten har behövts omstruktureras och ändra inriktning, med effekter på bemanning och utvärdering av delar av verksamheten. I flera andra roller har Per's uppgift varit att öka försäljning med affärsutveckling och försäljningsutveckling, från produktutveckling till introduktion på nya marknader.
Full bakgrundsprofil

Anmäl dig här och få våra nyhetsbrev och utskick