PROVECUS AB 

INTEGRITETSPOLICY

VI TAR DIN PERSONLIGA INTEGRITET PÅ STORT ALLVAR.

Tack för att du använder PROVECUS tjänster och webbsidor! Precis som för dig, är personuppgifts-skydd viktigt för oss och vi är måna om din personliga integritet. 

Denna integritetspolicy är tillämplig för varje person som delar personuppgifter direkt eller indirekt med PROVECUS AB (”vi” eller ”oss”) genom användning av våra webbsidor eller tjänster.

PROVECUS har sitt säte i Sverige och vi behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsdirektivet 95/46/EG.

Vår adress är Mäster Samuelsgatan 36, 111 57 Stockholm, Sverige. När det gäller frågor om personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss på info@provecus.com

Genom denna integritetspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter som vi kan komma att behandla och för vilka ändamål. Vi förklarar också vilka val och möjligheter du har, och hur du kan få veta mer om vår personuppgiftsbehandling och utöva dina rättigheter.

INTEGRITETSPOLICYNS TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Denna integritetspolicy avser personuppgifts-behandling för vilken PROVECUS är personuppgiftsansvarig, dvs. i de fall PROVECUS har bestämt ändamål och medel för behandlingen. För mer information om PROVECUS ansvar och åtagande gällande sekretess och behandling av personuppgifter, se våra allmänna villkor.

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Med personuppgifter avses uppgifter som kan hänföras till dig som fysisk person. Vi kan komma att behandla följande typer av personuppgifter:

  • Kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer

  • Användarinformation t.ex. om du loggar in på ett PROVECUS-konto eller besöker vår webbplats. Sådan information kan inkludera IP-nummer, typ av enhet och webbläsare, tidszon, geografisk position och även information om hur du interagerar med våra tjänster, exempelvis vilka funktioner du använder, vad du är intresserad av och vilka knappar du trycker på.

  • Cookies. Vi använder tredje parts spårningstjänster som utnyttjar cookies och sidtaggar (kallas även för webbsignaler) för att samla in data om besökare på våra webb-platser. Dessa data inkluderar användnings- och användarstatistik.

  • E-postmeddelanden som skickas av PROVECUS eller av användare genom våra tjänster innefattar sidtaggar som gör det möjligt för avsändaren att samla in information om vem som har öppnat e-postmeddelanden och klickat på länkar i dem.

  • Om du kommer till PROVECUS webbplats från en extern källa (t.ex. en länk på en annan webbplats eller i ett e-postmeddelande), registrerar vi information om källan som hänvisade dig till oss.

  • Annan information som vi mottar från dig i samband med din kontakt med oss


ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål:

  • För att tillhandahålla våra tjänster i enlighet med tillämpliga villkor

  • Administration av affärsrelationen med dig 

  • För att utveckla och förbättra våra tjänster

  • För att ge dig information och erbjudanden om våra tjänster, och även från utvalda tredje parter.


ÖVERFÖRING TILL TREDJE PART OCH TREDJE LAND

Vi kan komma att dela personuppgifter med tredje part för de ändamål som förklaras ovan. Vi kan komma att dela personuppgifter med tredje part för de syften som förklaras ovan. Vi kan även komma att överföra personuppgifter till ett land utanför EU/EES-området (USA), men i så fall kommer vi att se till att överföringen är laglig och säker (se nedan). *

DINA RÄTTIGHETER

Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker.

För att uppdatera personuppgifter som vi behandlar om dig, kontakta oss via dataskydd@provecus.com För att motta ett kostnadsfritt registerutdrag är du välkommen att skicka en undertecknad begäran till 

Provecus AB, Mäster Samuelsgatan 36, 111 57 Stockholm,

* PROVECUS skyddar överföring av personuppgifter till länder utanför EU / EES genom att ingå avtal med sina underleverantörer baserat på standardavtalsklausuler.

Den 16 juli 2020 avgjorde EG-domstolen i det så kallade Schrems II-målet. Domstolen avgör att avtalet mellan EU och USA Privacy Shield inte ger tillräckligt skydd för personuppgifter när de överförs till USA. 

Ogiltigförklaringen av Privacy Shield innebär att personuppgiftsansvariga i EU inte längre får överföra personuppgifter till mottagare i USA på grundval av Privacy Shield. Domstolen ansåg å andra sidan att kommissionens beslut om standardavtalsklausuler var giltiga och att de kunde användas för överföringar till länder utanför EU och EES.

Senast uppdaterad: 1 november 2020.