AFFÄRSRÅDGIVNING

Rådgivning online - telefon och video

Våra rådgivare har många års kvalificerad erfarenhet från företagsvärlden, som ledare och som specialister. Nu arbetar många vidare via Provecus, för avgränsade insatser.

  • Kvalificerad affärsrådgivning, som börjar med online-möte

  • Till fast pris, på tid som du väljer

  • Av kvalitetssäkrade yrkespersoner med lång erfarenhet

Några av våra yrkespersoner

Maj Bonde

Rådgivare, analys - marknadsföring / kommunikation

Maj har startat och drivit stora samprojekt med olika mediaaktörer om mediers påverkan på miljön, och byggt upp och utvecklat samt ledde en nordisk grupp med uppgift att jobba med reklamutvärdering på nordisk basis. Utvecklat och lett säljutbildningar, både i Sverige och övriga Norden

Nikolas Georgii

Senior Marketing Executive med passion för förändringsarbete

Nikolas står för kommunikation, struktur och passion, tre ord som betyder mycket för honom. Hans militära bakgrund bidrar till att vara ”doer” -mentalitet och resultatorienterat tankesätt. Nikolas är en inbiten optimist och lagspelare som alltid vill ta fram det bästa i varje lagmedlem. När bolag står inför ett utmanande förändringsarbete vill han vara en del av lösningen.

Anders Liling

Rådgivare - IT-start-ups

Anders har spenderat många år i IT-branschen. Senaste 14 åren som VD. Styrka och intresse inom strategier och affärsplaner för startups och tillväxtföretag. Att skapa en effektiv organisation och löpande utvärdera densamma är avgörande för ett bolag i stark tillväxt eller motgång. Att få rollerna mellan ägare, styrelse och ledning att fungera optimalt baserat på lagd strategi ligger honom varmt om hjärtat. Anders är certifierad hos Styrelseakademien avseende “Styrelseledamot noterade bolag”.

Anders Medbo

Rådgivare Affärsutveckling

Anders är erfaren fd. VD, affärsområdeschef, försäljningschef mm. Lång erfarenhet med fokus på affärsutveckling, försäljning och marknadsföring. Erfarenhet från både små och stora företag, svenska och internationella. Bred teknisk/IT/naturvetenskaplig kompetens och förståelse.

Tommy Bysell

Senior Projektledare och utbildare - Förändringsledning och NPL

Tommy har en lång och gedigen erfarenhet att arbeta med komplexa program- och projekt som tillsammans med rollen som förändringsledare skapat långsiktig kundnytta. Tommy är en Senior Projektledare med en unik förmåga att skapa tillit och engagemang inom projektgruppens medlemmar för att möjliggöra effektiva resultat inom organisationen.

Gunnar Fröderberg

Senior rådgivare - förändringsledning

Gunnar är en erfaren ledare med stor erfarenhet av förändring under svåra omständigheter. I företagsledningsroller och IT-ledningsroller med fokus där affär, produktion och information möts för att skapa nya värden. Lång erfarenhet inom Bank och Finans samt logistik. Och med tydliga mål, balansering av intressenter få mätbara förändringar att ske i verkligheten.

Carlo Stecksén

GDPR-konsult och dataskyddsombud

Carlo har ett förflutet som affärsutvecklare av kundlojalitetsprogram och i frågor som rör hantering av persondata. Med sin långa erfarenhet av olika branscher erbjuder Carlo en pragmatisk syn på hur företag ska navigera i det nya GDPR-landskapet. Medgrundare av Happy DPO som erbjuder företag att prenumerera på dataskyddsombud och digitala GDPR-tjänster.

Laurentiu Tomsa

Affärsrådgivning - utmanare och utvecklare av stödjande strukturer

Laurentiu agerar som ett naturligt relationsbyggande ledare och vara drivande är viktig, drivs av en naturlig nyfikenhet och gillar nya utmaningar. Är prestigelös, flexibel och har ett lösningsorienterat arbetssätt, van vid ett såväl operativt som strategiskt arbete med mål att alltid prestera på topp och leverera goda resultat. Lauretius arbetssätt genomsyras av kvalitet och personligt engagemang.

Ole Arvesen

Senior rådgivare till företag

Ole's passion är att med stor lyhördhet förstå kunders situation och i nära samarbete hjälpa dem att lyckas med sina utmaningar. Till skillnad från att jaga konsultarvoden. Ole har lång operativ erfarenhet från företag inom IT, konsulting, outsourcing, verkstad, resor och finans. Spetskunskap inom Systemupphandlingar (se. www.systemupphandling.se), Digital Transformation, GDPR och Business Intelligence.

Henrik Werner

Lednings styrelsestöd - Försäkring och finans - tech

Henrik är idag rådgivare och arbetar i styrelser i flera entreprenörsbolag med fokus på både digital och analog affärsutveckling, speciellt inom försäkring och finans. Han har ett brett nätverk, van att jobba med myndigheter, utnyttjar traditionella erfarenheter för att kunna kund-/marknadsanpassa InsureTech och Fin Tech verksamheter och är en positiv och utåtriktad person.

Jonas Fridman

Senior Konsult General Management

Jonas är en passionerad förändringsledare och projektledare som har lång erfarenhet från flera branscher. Brinner för internationella projekt i en interkulturell miljö. Drivs av att skapa engagemang och ägandeskap inom organisationen för att uppnå långsiktiga effekter och resultat. Jonas ser till att det blir en lyckad förändring för din verksamhet, en resa som ofta är ganska tuff. För att lyckas i förändringsarbetet och verkligen få ut effekterna krävs det ett aktivt ägarskap. Hans uppdrag omfattar stora såväl som mindre komplexa projekt inom både privata företag och offentlig verksamhet i en internationell miljö. Jonas vet att en lyckad förändringsresa är en bra investering.

Hans Rosenhoff

Rådgivare kommunikations-innovations och verksamhetsutveckling

Hans har en bred erfarenhet inom flera områden; marknad, försäljning, kommunikation, strategisk utveckling, digitalt/IT och ledarskap. Detta såväl i Sverige som Norden. Drivit stora förbättrings- processer, starkt framåtlutad, utvecklat team framgångsrikt och levererat mervärden såväl till ägare som kunder. Missionerar om fördelarna med att arbeta integrerat och inte i silos Har arbetat på flera nivåer, olika branscher, i olika faser såväl nationellt som nordiskt. Engagerande, kommunikativ, nydanande agil och kommersiell ledare med förtroende och genomförandekraft. Balansspelare med starkt intresse för den spännande tid vi har nu, men som också ska omsättas i företagets affär och dess kunder.

Anni Blomster

Affärsutvecklare - Ledarutvecklare

Anni är en passionerad strategisk och operativ förändringsledare som skapar engagemang och resultat. Hon har erfarenhet från ledande roller i fyra ”Turn-Around-bolag” inom nordisk, holländsk och polsk detaljhandeln. Tydliga mål, transparens, prestigelöshet och en bra kommunikation har alltid varit nyckelord i ledarskapet för skapa resultat och delaktighet hos medarbetarna.

Per Möller

Senior rådgivare affärsutveckling

Per Möller har mångårig erfarenhet från roller som vd, affärsområdeschef, senior managementkonsult, med arbete för både mindre företag, medelstora företag i privat sektor. Flera av rollerna har omfattat besvärliga situationer där verksamheten har behövts omstruktureras och ändra inriktning, med effekter på bemanning och utvärdering av delar av verksamheten. I flera andra roller har Per's uppgift varit att öka försäljning med affärsutveckling och försäljningsutveckling, från produktutveckling till introduktion på nya marknader.

Rune L Johannesson

Senior Rådgivare - International Trade - Retail

Rune har ett långt förflutet inom IKEA och varit med då företaget tog steget ut i Europa och därefter till övriga delar av världen. Rune’s specialitet är att hjälpa företag att växa med starka strategier och etablera sig på nya marknader genom Franchising. Många år inom genren innebär att han har en bred kunskap som förenklar och undviker dyrköpta misstag

Kvalificerad affärsrådgivning

Särskilt utvalda yrkespersoner med mångårig näringslivserfarenhet

Provecus Rådgivare har många års erfarenhet av både framgång och motgång, och insikter från flera olika faser och situationer. Och en vana att dela med av sina erfarenheter.

 

Vi delar med oss av mångårig erfarenhet från såväl rådgivande som operativa befattningar i näringslivet. Provecus ger både specifik kunskap och en bredare förståelse i företags olika faser, och hur det ska hanteras för att verksamheten skall utvecklas vidare.

 

Visionen är att ge stöd i frågor om vägval och större frågeställningar. Rådgivning för händelser som ligger utanför ett företags dagliga och löpande verksamhet. Vi är vana vid att beskriva problem och reda ut hur dessa kan lösas. Och ge rätt förutsättningar för ordinarie organisation att genomföra.

 

Provecus utgår från Gig-logik. Vi för samman rätt kompetenser, erfarenheter och personliga egenskaper med de behov som medelstora och mindre växande företag har från tid till annan. Men som Gig; temporärt, snabbt och avgränsat. Inte interimslösningar under lång tid eller konsultinsatser med utredningar och rapporter. Provecus ger ren Rådgivning, baserad på mångårig erfarenhet från skilda situationer.

 

Vår insats varar mellan 4 timmar, 4 dagar eller 4 veckor. Den inleds alltid med ett Rådgivningsmöte digitalt på distans till lågt fast pris, där uppdraget definieras och en fortsättning bestäms.

Yrkesområden

Finansiering

Vi förbereder diskussionen innan möten med finansiärer, och stöttar i utvärdering av alternativ

Årsredovisning, bokslut och skatter

Vid särskilda frågor som rör dispositioner, satsningar och hur resultat kan disponeras

Affärsjuridik

Avtalsfrågor, stöd vid förhandlingar

Företagsledning

Stöd till ledning och VD i strategiska och extraordinära frågor

Affärsutveckling

Erbjudandeutveckling, etablering av kompletterande verksamhet och samarbeten

Marknadsföring och försäljning

Kunskap och perspektiv på digital och traditionell marknadsföring, mekanisk och personlig försäljning

Kommunekonomi och utveckling

Verksamhetsstyrning, aktiviteter inom politiknära administration, effektivisering

Företagsstruktur

Förvärv och avyttringar, strukturförändring

GDPR

Vi ger konkreta Råd, och kan förmedla till en stödjande tjänst

Anlita en Rådgivare

Såhär går det till

1

Ta kontakt med Provecus

Registrera ditt företag och kontaktuppgifter hos Provecus

2

Beskriv vägval eller frågeställning

Provecus matchar med Rådgivare som återkopplar och kvitterar frågeställningen

3

Boka digitalt introduktionsmöte

Boka och genomför ett första digitalt Rådgivningsmöte

4

Välj nästa steg

Välj nästa steg: avsluta eller fortsätta med Standard-, Mellan- eller Special

Kontaktuppgifter