AFFÄRSRÅDGIVNING

Rådgivning online - telefon och video

Våra rådgivare har många års kvalificerad erfarenhet från företagsvärlden, som ledare och som specialister. Nu arbetar många vidare via Provecus, för avgränsade insatser.

  • Kvalificerad affärsrådgivning, som börjar med online-möte

  • Till fast pris, på tid som du väljer

  • Av kvalitetssäkrade yrkespersoner med lång erfarenhet

Några av våra yrkespersoner

Håkan Magnusson

Senior Rådgivare Företagsutveckling

Erfaren ledare och verksamhetsutvecklare med gedigen bakgrund i företagsledning inom främst Life science/FMCG/Retail. Med djup kompetens inom marknadsföring, försäljning och affärsutveckling har Håkan erfarenhet av såväl start-ups som turn-arounds, förvärv och organisk tillväxt via god affärsplanering. Håkan är också en erfaren projektledare inom förändringsprocesser och digital utveckling

Thomas Lagerström

Senior Rådgivare - Offentlig verksamhet

Thomas är en engagerad resultatorienterad ledare som har ett brinnande intresse för människor och som vågar arbeta genom andra och låta dem växa. En säljande och drivande ledare som arbetar affärsmässigt, marknadsinriktat och genom att agera samhällsutvecklare. Med arbete i både näringslivet, och offentlig sektor så har han bred förståelse för hur medarbetare engageras, och utvecklas så att mål uppfylls och överträffas

Peter Westerståhl

Marknads- och kommunikationsanalytiker

Peter är en av Sveriges mest erfarna analytiker av marknader, målgrupper och reklam. Han har ett resultatinriktat och pragmatiskt arbetssätt. Hans styrka är att identifiera kunders och kundgruppers attityder och beteenden, för att kunna utveckla grunder för kommunikation och utveckling av kunderbjudanden

Anni Blomster

Affärsutvecklare - Ledarutvecklare

Passionerad strategisk och operativ förändringsledare som skapar engagemang och resultat. Lett fler bolag på förändringsresor där den kulturella resan varit central.

Rune L Johannesson

Senior Rådgivare - Affärsutvecklare

Rune har ett långt förflutet inom IKEA och varit med då företaget tog steget ut i Europa och därefter till övriga delar av världen. Rune’s specialitet är att hjälpa företag att växa med starka strategier och etablera sig på nya marknader genom Franchising. Många år inom genren innebär att han har en bred kunskap som förenklar och undviker dyrköpta misstag.

Per Möller

Senior rådgivare affärsutveckling

Per Möller har mångårig erfarenhet från roller som vd, affärsområdeschef, senior managementkonsult, med arbete för både mindre företag, medelstora företag i privat sektor. Flera av rollerna har omfattat besvärliga situationer där verksamheten har behövts omstruktureras och ändra inriktning, med effekter på bemanning och utvärdering av delar av verksamheten. I flera andra roller har Per's uppgift varit att öka försäljning med affärsutveckling och försäljningsutveckling, från produktutveckling till introduktion på nya marknader.

Kvalificerad affärsrådgivning

Särskilt utvalda yrkespersoner med mångårig näringslivserfarenhet

Provecus Rådgivare har många års erfarenhet av både framgång och motgång, och insikter från flera olika faser och situationer. Och en vana att dela med av sina erfarenheter.

 

Vi delar med oss av mångårig erfarenhet från såväl rådgivande som operativa befattningar i näringslivet. Provecus ger både specifik kunskap och en bredare förståelse i företags olika faser, och hur det ska hanteras för att verksamheten skall utvecklas vidare.

 

Visionen är att ge stöd i frågor om vägval och större frågeställningar. Rådgivning för händelser som ligger utanför ett företags dagliga och löpande verksamhet. Vi är vana vid att beskriva problem och reda ut hur dessa kan lösas. Och ge rätt förutsättningar för ordinarie organisation att genomföra.

 

Provecus utgår från Gig-logik. Vi för samman rätt kompetenser, erfarenheter och personliga egenskaper med de behov som medelstora och mindre växande företag har från tid till annan. Men som Gig; temporärt, snabbt och avgränsat. Inte interimslösningar under lång tid eller konsultinsatser med utredningar och rapporter. Provecus ger ren Rådgivning, baserad på mångårig erfarenhet från skilda situationer.

 

Vår insats varar mellan 4 timmar, 4 dagar eller 4 veckor. Den inleds alltid med ett Rådgivningsmöte digitalt på distans till lågt fast pris, där uppdraget definieras och en fortsättning bestäms.

Yrkesområden

Finansiering

Vi förbereder diskussionen innan möten med finansiärer, och stöttar i utvärdering av alternativ

Årsredovisning, bokslut och skatter

Vid särskilda frågor som rör dispositioner, satsningar och hur resultat kan disponeras

Affärsjuridik

Avtalsfrågor, stöd vid förhandlingar

Företagsledning

Stöd till ledning och VD i strategiska och extraordinära frågor

Affärsutveckling

Erbjudandeutveckling, etablering av kompletterande verksamhet och samarbeten

Marknadsföring och försäljning

Kunskap och perspektiv på digital och traditionell marknadsföring, mekanisk och personlig försäljning

Kommunekonomi och utveckling

Verksamhetsstyrning, aktiviteter inom politiknära administration, effektivisering

Företagsstruktur

Förvärv och avyttringar, strukturförändring

Anlita en yrkesperson

Såhär går det till

1

Ta kontakt med Provecus

Registrera ditt företag och kontaktuppgifter hos Provecus

2

Beskriv vägval eller frågeställning

Provecus matchar med Rådgivare som återkopplar och kvitterar frågeställningen

3

Boka digitalt introduktionsmöte

Boka och genomför ett första digitalt Rådgivningsmöte

4

Välj nästa steg

Välj nästa steg: avsluta eller fortsätta med Standard-, Mellan- eller Special

Kontaktuppgifter